El desafiament de la personalització de l’aprenentatge escolar: principis, posicionaments i implementació en els centres educatius

 

En els últims anys, s’ha fet palesa la necessitat de fer front al fenomen de l’esvaïment del sentit de l’aprenentatge escolar que afecta a sectors cada vegada més amplis de l’alumnat, sobretot en els últims cursos de l’educació primària i en l’educació secundària, com a conseqüència dels canvis que s’han vingut produint en les últimes dècades en els paràmetres de l’aprenentatge humà. Aquests canvis han donat lloc a una nova ecologia de l’aprenentatge entre les característiques de la qual ocupa un lloc destacat la configuració de trajectòries personals d’aprenentatge.

El projecte El desafiament de la personalització de l’aprenentatge escolar: principis, posicionaments i implementació en els centres educatius té com a focus central estudiar un conjunt d’iniciatives i propostes de personalització de l’aprenentatge dirigides a reforçar el sentit que nens, adolescents i joves atribueixen als aprenentatges que duen a terme a les escoles i en els instituts.