El desafiament de la personalització de l’aprenentatge escolar: principis, posicionaments i implementació en els centres educatius

 

En els últims anys, s’ha fet palesa la necessitat de fer front al fenomen de l’esvaïment del sentit de l’aprenentatge escolar que afecta a sectors cada vegada més amplis de l’alumnat, sobretot en els últims cursos de l’educació primària i en l’educació secundària, com a conseqüència dels canvis que s’han vingut produint en les últimes dècades en els paràmetres de l’aprenentatge humà. Aquests canvis han donat lloc a una nova ecologia de l’aprenentatge entre les característiques de la qual ocupa un lloc destacat la configuració de trajectòries personals d’aprenentatge.

El projecte El desafiament de la personalització de l’aprenentatge escolar: principis, posicionaments i implementació en els centres educatius té com a focus central estudiar un conjunt d’iniciatives i propostes de personalització de l’aprenentatge dirigides a reforçar el sentit que nens, adolescents i joves atribueixen als aprenentatges que duen a terme a les escoles i en els instituts.

El projecte El desafiament de la personalització de l’aprenentatge escolar: principis, posicionaments i i implementació en els centres educatius compta amb el suport del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, en el marc de la Convocatòria de Projectes I+D+I del Programa estatal de recerca, desenvolupament i innovació orientada als reptes de la societat”. Referència: EDU2017-82321-R.

Data d’inici: gener de 2018

Data de finalització: desembre de 2020

El projecte PERSONAE es planteja tres objectius:

  1. Documentar i analitzar els processos de canvi i transformació experimentats per un nombre reduït de centres d’educació primària i d’educació secundària que estan implementant proposades de personalització de l’aprenentatge escolar, seleccionades per la seva rellevància i interès i per les circumstàncies que concorren en els centres en els quals s’estan duent a terme.
  2. Analitzar i valorar els resultats de la implementació de les propostes de personalització de l’aprenentatge objecte d’estudi pel que fa a les experiències d’aprenentatge de l’alumnat participant, als aprenentatges que afirmen haver realitzat com a fruit d’aquestes experiències i al sentit que els atribueixen.
  3. Identificar el posicionament del professorat i de l’alumnat participant en la implementació de les propostes objecte d’estudi davant els principis bàsics de la personalització de l’aprenentatge, la seva concreció, la seva viabilitat i la seva idoneïtat per a promoure el sentit de l’aprenentatge escolar, i comparar-lo amb el posicionament d’una mostra de professors i alumnes pertanyents a centres amb característiques similars en els quals no s’han implementat ni s’estan implementant propostes de personalització.

Amb la finalitat d’aconseguir els objectius previstos, PERSONAE s’organitza en tres fases. Les dues primeres estan relacionades amb el seguiment de 8 pràctiques de personalització de l’aprenentatge desenvolupades en centres d’educació primària i d’educació secundària. La tercera i última fase expandeix el focus de la recerca a una mostra de professorat i alumnat de centres educatius amb característiques similars a les dels centres en els quals es duen a terme les dues fases precedents, excepte en el que concerneix el desenvolupament de pràctiques de personalització. Aquestes fases són:

Fase 1. Selecció de les pràctiques de personalització de l’aprenentatge objecte d’estudi i dels centres on es duen a terme. Seguiment del disseny, planificació i implementació de les pràctiques seleccionades.

  • Selecció dels 8 casos, procurant el major equilibri possible entre pràctiques i centres d’educació primària i pràctiques i centres d’educació secundària. Així mateix, s’assegurarà, com a criteris complementaris, que hi hagi centres educatius de titularitat pública i centres privats sostinguts amb fons públics entre els casos seleccionats.
  • Anàlisi de les informacions recaptades mitjançant tècniques d’anàlisis de contingut, anàlisi temàtica i anàlisi del discurs.

Fase 2. Experiències d’aprenentatge de l’alumnat participant en les propostes de personalització, aprenentatges resultants i sentit que els atribueixen

  • Recollida sistemàtica i periòdica d’informació mitjançant entrevistes individuals en profunditat a una mostra formada per un mínim de 48 alumnes participants en els vuit casos, a raó de 6 per cas.
  • Anàlisi i valoració de la informació recaptada sobre qüestions relacionades amb les experiències d’aprenentatge, les seves connexions i els aprenentatges associats.
  • Anàlisi i valoració de la informació recaptada sobre les formacions discursives utilitzades en la construcció de significats sobre si mateixos com a aprenentes associades a les experiències d’aprenentatge.

Fase 3. Posicionament del professorat i de l’alumnat davant els principis bàsics de la personalització de l’aprenentatge, la seva concreció, viabilitat, idoneïtat i condicions d’implementació

  • Aplicació d’un qüestionari a quatre mostres de professors i alumnes. Les dues primeres estaran formades respectivament per tot l’alumnat i tot el professorat participant en les vuit pràctiques de personalització, mentre que les dos següents es construiran ad hoc i estaran formades pel professorat i l’alumnat, respectivament, de vuit centres educatius amb característiques similars o semblants a les dels casos estudiats, excepte en el que concerneix a estar implementant o haver implementat propostes de personalització de l’aprenentatge escolar.

Diario

2021
09/09/2021

Los retos del curso 2021-2022.

Educaweb inicia la publicación de una serie de entrevistas para analizar los retos del curso 2021-2022 con una entrevista al Dr. César Coll.

01/07/2021

Seminario web LOMLOE

La LOMLOE: un pas endavant per l’equitat, la qualitat i l’excel·lència de l’educació al nostre país amb la participació d’Isabel Celaá, ministra d’Educació i Formació Professional, Núria Marín, presidenta de la Diputació de Barcelona, i César Coll https://www.youtube.com/watch?v=SUFL7o5txw8

16/06/2021

La apuesta por un proceso de modernización curricular

Conferencia impartida por el Dr. Coll en el acto de clausura del curso académico del Postgrado Interuniversitario de Psicología de la Educación (MIPE-DIPE) https://youtu.be/ZRZLe5WEsi4

29/05/2021

Principios, estructura y componentes del nuevo currículo

Entrevista a César Coll sobre cómo deben ser los principios, la estructura y los componentes del nuevo currículo escolar por M. Aguirregomezcorta de NIUS Diario, 29 de mayo de 2021.

28/05/2021

Enseñar a reflexionar:

Estrategias y experiencias que utilizan la reflexión para promover aprendizajes con sentido.  Membrive, Nieto y Solari en Cuadernos de Pedagogía https://cutt.ly/hnpVD6V

21/05/2021

Trabajar con y a partir de los intereses de aprendizaje del alumnado

Artículo de Engel, Vizquerra y Solari publicado en la Página web Cuadernos de Pedagogía,  sección “experiencias”  https://is.gd/tVTbXH

13/05/2021

IV Congreso ISCAR Ibérico

Presentación de comunicaciones sobre personalización y aprendizaje de Engel, Fauré, Largo, Membrive, Merino, Oller, Rochera, Solairi, Varona, Villablanca y Vizquerra.

11/05/2021

Investigación, innovación y formación

Simposio sobre enfoques teórico-metodológicos orientados a generar conocimiento y mejorar las prácticas educativas presentado por Coll y Martín  en el IV Congreso ISCAR Ibérico. Alcalá de Henares, 10-14 de mayo.

10/05/2021

Entrevista a César Coll en la Universitat de Barcelona

Entrevista a César Coll sobre la necesidad de personalizar los aprendizajes. Universitat de Barcelona, mayo de 2021

08/05/2021

L’estat de l’educació a Catalunya

Un diagnòstic exhaustiu de la realitat de l’educació a Catalunya i situa els principals desafiaments i opcions de millora https://fundaciobofill.cat/publicacions/anuari2020

27/04/2021

Propuesta de currículo para la LOMLOE

Entrevista a César Coll sobre la propuesta de currículo para la LOMLOE. Diario de la Educación, 27 de abril de 2021

16/04/2021

Webinar La LOMLOE y la orientación educativa: retos y oportunidades.

Particiación de César Coll en el webinar organizado por l’Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació Educativa i Professional  https://www.youtube.com/watch?v=jksedCiMF10

2020
24/11/2020

Debate “Un currículo para una sociedad que avanza”

¿Necesita un nuevo currículo el sistema educativo español? Debate organizado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional de España con la participación de César Coll y Elena Martín. Ver en https://youtu.be/88gMs4QGlhE

10/11/2020

Tecnologies digitals a l’escola

Ramon Barlam (professor a l’Institut Cal Gravat) participa al webinar “Tecnologies digitals a l’escola: com incorporar-les per afavorir l’aprenentatge?” a la jornada “Les evidències a l’aula: una educació amb fonament” organitzada per la Fundació Bofill i Editorial Graó.

10/11/2020

Grup de treball del Consell Escolar de Catalunya

Reflexions de César Coll sobre la personalització dels aprenentatges. https://youtu.be/fzR3au7aiBw

10/11/2020

Jornades Les evidències a l’aula: una educació amb fonament

Oller participa en un seminari web amb David Atzet, director de INS Cardener, i parlen sobre la Personalització i itineraris d’aprenentatge: com impulsar-los de manera efectiva? https://youtu.be/MYxh6AIi7L0

05/11/2020

Conferencia de Solari sobre el trabajo con y a partir de los intereses del alumnado

Mariana Solari imparte una conferencia para profesorado y estudiantes del Máster y Doctorado Interuniversitario de Psicología de la Educación, ver en https://youtu.be/f52zXopnJyE

01/10/2020

Diálogos en Pandemia

Coll y Solari hablan sobre la personalización de los aprendizajes en tiempos de pandemia en https://www.youtube.com/watch?v=VRfEf14Vc5I

16/09/2020

Conversación “¿Qué deberían aprender los estudiantes de hoy para ser protagonistas de su futuro?”

En el marco de la iniciativa “En clave de educación”, la Fundación Santillana entrevista al Dr. César Coll sobre el sentido y las perspectivas de futuro de la escuela y de la educación en sentido amplio.

15/09/2020

Conferencia “Interessos de l’alumnat i trajectòries personals d’aprenentatge”

El Dr. Coll imparte una conferencia sobre los intereses del alumnado y las trayectorias de aprendizaje en el curso Itinerari Justícia i equitat educatives. Recobrem-nos com a comunitat per permetre l’aprenentatge millor a tothom del ICE-UAB. http://psyed.edu.es/archivos/grintie/Coll_2020_ConferenciaIntereses.mp4

24/08/2020

Conversatorio “La escuela ante la pandemia COVID: continuidad o disrupción”

Conversatorio “La escuela ante la pandemia COVID: continuidad o disrupción”

El Dr. César Coll participa en el conversatorio virtual titulado “La escuela ante la pandemia COVID: continuidad o disrupción”, organizado por La Secretaría de Trabajo y Conflicto de Escuelas Secundarias Técnicas de México.

20/07/2020

Gisbert y Coll: “ir a la escuela” en la educación post-COVID

¿A qué llamaremos “ir a la escuela” en la educación post-COVID? En el Blog Conversatorios en tiempos de coronavirus https://www.youtube.com/watch?v=DhKal3lJv1c&feature=emb_title

26/06/2020

Conferencia “Investigación educativa y mejora de la educación: una relación necesaria pero compleja”

En el marco del Postgrado Interuniversitario de Psicología de la Educación, organizamos la conferencia “Investigación educativa y mejora de la educación: una relación necesaria pero compleja”, a cargo de Mònica Nadal, directora de proyectos de la Fundació Jaume Bofill

03/06/2020

Conferencia “Procesos de Innovación Educativa en la Fundació Marianao”

Conferencia “Procesos de Innovación Educativa en la Fundació Marianao”

En el marco del Postgrado Interuniversitario de Psicología de la Educación (MIPE-DIPE), organizamos la conferencia “Procesos de Innovación Educativa en la Fundació Marianao” a cargo de Daniel Osiàs

20/05/2020

Conferencia “Las preguntas interesantes: una herramienta de personalización en Riera de Ribes”

Conferencia “Las preguntas interesantes: una herramienta de personalización en Riera de Ribes”

En el marco del Postgrado Interuniversitario de Psicología de la Educación (MIPE-DIPE), organizamos la conferencia “Las preguntas interesantes: una herramienta de personalización en Riera de Ribes” a cargo de Susana Gallardo y MªJosé Nieblas

06/05/2020

Conferencia “Procesos de Innovación Educativa en INS Quatre Cantons” 

Conferencia “Procesos de Innovación Educativa en INS Quatre Cantons” 

En el marco del Postgrado Interuniversitario de Psicología de la Educación (MIPE-DIPE), organizamos la conferencia “Procesos de Innovación Educativa en INS Quatre Cantons” a cargo de Miriam Redondo y Óscar Atilde

22/04/2020

Conferencia “Procesos de Innovación Educativa en el Colegio Santa María la Blanca”

Conferencia “Procesos de Innovación Educativa en el Colegio Santa María la Blanca”

En el marco del Postgrado Interuniversitario de Psicología de la Educación (MIPE-DIPE), organizamos la conferencia “Procesos de Innovación Educativa en el Colegio Santa María la Blanca” a cargo de Ohiana Llovet

01/04/2020

Conferencia “Procesos de Innovación Educativa en Escola Virolai”

Conferencia “Procesos de Innovación Educativa en Escola Virolai”

En el marco del Postgrado Interuniversitario de Psicología de la Educación (MIPE-DIPE), organizamos la conferencia “Procesos de Innovación Educativa en Escola Virolai” a cargo de Coral Regí.

17/03/2020

Publicación de reseña sobre el dosier de aprendizaje

Se publica en el portal educativo EDUforics la reseña “El Dosier de aprendizaje, una herramienta al servicio de la personalización” sobre estrategias de personalización orientadas a la reflexión sobre el propio aprendizaje y la descripción de una de las prácticas seguidas en PERSONAE en el INS Quatre Cantons del Poblenou.

01/03/2020

Publicación de reseña sobre el trabajo con y a partir de intereses

Se publica en el portal educativo EDUforics la reseña “La ‘rueda de preguntas interesantes’. El trabajo a partir de y con los intereses del alumnado” sobre estrategias de personalización orientadas al trabajo de los intereses y la descripción de una de las prácticas seguidas en PERSONAE en la Escola Riera de Ribes.

01/03/2020

Entrevista a la Dra. Elena Martín en Ed21

Entrevista a la Dra. Elena Martín en Ed21

El portal Ed21 de la Fundación Santillana publica un vídeo y un podcast con una entrevista a la Dra. Elena Martín, que gira alrededor de una serie de cuestiones relacionadas con el sentido y la finalidad de la educación escolar.

28/02/2020

III Jornada de Estudios Latinoamericanos

III Jornada de Estudios Latinoamericanos

Fauré, J., & Membrive, A. (2020). La experiencia de aprender en las sociedades contemporáneas: la construcción de trayectorias personales de aprendizaje.

04/02/2020

Publicación de libro sobre aprendizaje con sentido y valor personal

Publicación de libro sobre aprendizaje con sentido y valor personal

Se publica el libro  “Aprenentatge amb sentit i valor personal: Estratègies, recursos i experiències de personalització educativa”, escrito por César Coll Salvador, Moisès Esteban-Guitart y Edgar Iglesias Vidal.

26/01/2020

Publicación de reseña sobre la reestructuración de espacios

Se publica en el portal educativo EDUforics la reseña “La reestructuración de los espacios escolares. Una oportunidad para promover la reflexión del alumnado” sobre una de las prácticas seguidas en PERSONAE en el Colegio FUHEM Montserrat.

2019
19/12/2019

Publicación de la reseña sobre mapas de intereses

Se publica en el portal educativo EDUforics la reseña “Los ‘mapas de intereses’, una práctica educativa orientada a reforzar el sentido de los aprendizajes escolares” sobre una de las prácticas seguidas en PERSONAE en el CEIP Alba Plata.

11/12/2019

Escola Riera de Ribes. Publicación del “Informe PERSONAE”

Escola Riera de Ribes. Publicación del “Informe PERSONAE”

Publicamos en la sección de recursos de Bridging Learning Experiences el Informe PERSONAE de la Escola Riera de Ribes, elaborado a partir del seguimiento de las prácticas de personalización del aprendizaje realizado durante el curso 2018-2019.

11/12/2019

IES Miguel Catalán. Publicación del “Informe PERSONAE”

IES Miguel Catalán. Publicación del “Informe PERSONAE”

Publicamos en la sección de recursos de Bridging Learning Experiences el Informe PERSONAE del IES Miguel Catalán, elaborado a partir del seguimiento de las prácticas de personalización del aprendizaje realizado durante el curso 2018-2019.

11/12/2019

Colegio FUHEM Montserrat. Publicación del “Informe PERSONAE”

Colegio FUHEM Montserrat. Publicación del “Informe PERSONAE”

Publicamos en la sección de recursos de Bridging Learning Experiences el  Informe PERSONAE del Colegio FUHEM Montserrat, elaborado a partir del seguimiento de las prácticas de personalización del aprendizaje realizado durante el curso 2018-2019.  

11/12/2019

INS Cardener. Publicación del “Informe PERSONAE”

INS Cardener. Publicación del “Informe PERSONAE”

Publicamos en la sección de recursos de Bridging Learning Experiences el Informe PERSONAE del INS Cardener, elaborado a partir del seguimiento de las prácticas de personalización del aprendizaje realizado durante el curso 2018-2019.  

06/12/2019

INS Quatre Cantons. Publicación del “Informe PERSONAE”

INS Quatre Cantons. Publicación del “Informe PERSONAE”

Publicamos en la sección de recursos de Bridging Learning Experiences el Informe PERSONAE del INS Quatre Cantons, elaborado a partir del seguimiento de las prácticas de personalización del aprendizaje realizado durante el curso 2018-2019.  

06/12/2019

Escola Garbí-Badalona. Publicación del “Informe PERSONAE”

Escola Garbí-Badalona. Publicación del “Informe PERSONAE”

Publicamos en la sección de recursos de Bridging Learning Experiences el  Informe PERSONAE de la Escola Garbí Pere Vergés – Badalona, elaborado a partir del seguimiento de las prácticas de personalización del aprendizaje realizado durante el curso 2018-2019.  

INS Cal Gravat. Publicación del “Informe PERSONAE”

INS Cal Gravat. Publicación del “Informe PERSONAE”

Publicamos en la sección de recursos de Bridging Learning Experiences el Informe PERSONAE del INS Cal Gravat, elaborado a partir del seguimiento de las prácticas de personalización del aprendizaje realizado durante el curso 2018-2019.  

CEIP Alba Plata. Publicación del “Informe PERSONAE”

CEIP Alba Plata. Publicación del “Informe PERSONAE”

Publicamos en la sección de recursos de Bridging Learning Experiences el Informe PERSONAE del CEIP Alba Plata, elaborado a partir del seguimiento de las prácticas de personalización del aprendizaje realizado durante el curso 2018-2019.  

INS D’Auro. Cumplementación de los cuestionarios PERSONAE del profesorado

Los profesores y profesoras de ESO y Bachiller del INS D’Auro (Santpedor, Barcelona) cumplimentan los cuestionarios del proyecto PERSONAE.

29/11/2019

INS D’Auro. Cumplimentación de los cuestionarios PERSONAE para estudiantes

INS D’Auro. Cumplimentación de los cuestionarios PERSONAE para estudiantes

Los alumnos y alumnas de la ESO y Bachiller del INS D’Auro de Santpedor (Barcelona) cumplimentan los cuestionarios del proyecto PERSONAE.

28/11/2019

Escola Miquel Utrillo. Cumplimentación de los cuestionarios PERSONAE

Escola Miquel Utrillo. Cumplimentación de los cuestionarios PERSONAE

Los 150 alumnos y alumnas de 4º, 5º y 6º de primaria de la Escola Miquel Utrillo de Sitges (Barcelona) han cumplimentado los cuestionarios y seguidamente lo ha hecho el claustro de docentes.

19/11/2019

Escola IPSI. Inicio de la cumplimentación de cuestionarios PERSONAE

Escola IPSI. Inicio de la cumplimentación de cuestionarios PERSONAE

Se da comienzo a la cumplimentación de los cuestionarios por parte del alumnado de 5º y 6º curso de primaria, de la ESO y de Bachiller, así como de todo el claustro de docentes.

14/11/2019

Colegio FUHEM Montserrat. Presentación del informe PERSONAE al profesorado

Colegio FUHEM Montserrat. Presentación del informe PERSONAE al profesorado

El equipo de investigación de PERSONAE presenta al claustro de Educación Infantil y Primaria el informe de devolución, elaborado a partir del seguimiento de prácticas de personalización del aprendizaje durante el curso 2018-2019.

11/11/2019

INS Navarcles. Cuestionarios PERSONAE para el profesorado

El claustro de profesores y profesoras del INS Navarcles realiza los cuestionarios del proyecto PERSONAE.

07/11/2019

INS Front Marítim. Cuestionarios PERSONAE para el alumnado

INS Front Marítim. Cuestionarios PERSONAE para el alumnado

Los últimos grupos de alumnos y alumnas de la ESO del INS Front Marítim cumplimentan los cuestionarios del proyecto PERSONAE.

06/11/2019

INS Navarcles. Cumplimentación de los cuestionarios PERSONAE del alumnado

INS Navarcles. Cumplimentación de los cuestionarios PERSONAE del alumnado

Los alumnos y alumnas de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO cumplimentan los cuestionarios del Proyecto PERSONAE.

05/11/2019

Comunicación “La conexión de experiencias de aprendizaje dentro y fuera de la escuela: un caso ilustrativo”

En el marco de la I Conferencia Internacional de Investigación en Educación: Retos, tendencias y compromisos – IRED 2019, investigadores del grupo GRINTIE presentan la comunicación “La conexión de experiencias de aprendizaje dentro y fuera de la escuela: un caso ilustrativo”

05/11/2019

Comunicación “Barcelonada 2019: análisis de una práctica educativa que utiliza las TIC para promover la conexión entre contextos”

Comunicación “Barcelonada 2019: análisis de una práctica educativa que utiliza las TIC para promover la conexión entre contextos”

En el marco de la I Conferencia Internacional de Investigación en Educación: Retos, tendencias y compromisos – IRED 2019, investigadores del grupo GRINTIE presentan la comunicación “Barcelonada 2019: análisis de una práctica educativa que utiliza las TIC para promover la conexión entre contextos de aprendizaje y los intereses del alumnado”

05/11/2019

Comunicación “El análisis de una práctica educativa que promueve la conexión de experiencias de aprendizaje”

En el marco de la I Conferencia Internacional de Investigación en Educación: Retos, tendencias y compromisos – IRED 2019, investigadores del grupo GRINTIE presentan la comunicación “El análisis de una práctica educativa que promueve la conexión de experiencias de aprendizaje dentro y fuera de la escuela”

05/11/2019

Comunicación “La reflexión como estrategia de personalización del aprendizaje escolar”

Comunicación “La reflexión como estrategia de personalización del aprendizaje escolar”

En el marco de la I Conferencia Internacional de Investigación en Educación: Retos, tendencias y compromisos – IRED 2019, investigadores del grupo GRINTIE presentan la comunicación “La reflexión como estrategia de personalización del aprendizaje escolar: una pauta para la observación y el análisis de una práctica”

04/11/2019

Mesa redonda “Investigar en la sociedad digital, intercultural y glocal”

Mesa redonda “Investigar en la sociedad digital, intercultural y glocal”

En el marco de la I Conferencia Internacional de Investigación en Educación: Retos, tendencias y compromisos – IRED 2019, el Dr. César Coll participa junto a la Dra. María Teresa Anguera y la Dra. Cristina Alonso en la mesa redonda “Investigar en la sociedad digital, intercultural y glocal”. 

28/10/2019

INS Cal Gravat. Presentación del Informe PERSONAE

Miembros del equipo de investigación presentan el informe final PERSONAE, elaborado a partir del seguimiento realizado durante el curso 2018-2019, al equipo directivo y al equipo de profesores implicado en las prácticas de personalización del aprendizaje.

24/10/2019

IES Miguel Catalán. Reunión de presentación del informe PERSONAE

IES Miguel Catalán. Reunión de presentación del informe PERSONAE

En la reunión con la dirección del centro, los docentes implicados en Proyectos de Aprendizaje y Servicio Solidario y el Departamento de Orientación  se analizó el informe final de seguimiento de la investigación de PERSONAE y se plantearon, por parte de los docentes, las actuaciones de mejora que pondrían en marcha el curso 2019-2020 a partir de las sugerencias del informe.

23/10/2019

INS Quatre Cantons. Presentación al claustro del informe PERSONAE

El equipo de investigación de PERSONAE presenta ante el claustro el informe de devolución, elaborado a partir del seguimiento de prácticas de personalización del aprendizaje durante el curso 2018-2019.

21/10/2019

CEIP Alba Plata. Presentación del Informe PERSONAE al profesorado

Presentación y reflexión conjunta en torno al informe de devolución PERSONAE, con el profesorado implicado en las prácticas de personalización del aprendizaje que han sido objeto de seguimiento en el curso 2018-2019.

16/10/2019

Colegio FUHEM Montserrat. Presentación del informe PERSONAE al equipo directivo

El equipo de investigación de PERSONAE se reúne con el equipo directivo para presentar el informe de devolución, elaborado a partir del seguimiento de prácticas de personalización del aprendizaje durante el curso 2018-2019.

09/10/2019

Conferencia “La personalización del aprendizaje, reto del siglo XXI”

El Dr. César Coll imparte la conferencia “La personalización del aprendizaje, reto del siglo XXI”, en el  “X Foro de Innovación Educativa” en Madrid.

07/10/2019

Escola Garbí-Badalona. Presentación del informe PERSONAE

Escola Garbí-Badalona. Presentación del informe PERSONAE

Miembros del equipo de investigación presentan el informe final PERSONAE, elaborado a partir del seguimiento realizado durante el curso 2018-2019, frente al equipo directivo de las dos Escuelas Garbí (Badalona y Esplugues), la dirección de la Fundació Escoles Garbí y miembros del Departamento de Orientación Pedagógica.

04/10/2019

CEIP Alba Plata. Presentación del Informe PERSONAE al equipo directivo

CEIP Alba Plata. Presentación del Informe PERSONAE al equipo directivo

El equipo de investigación de PERSONAE presenta ante el equipo directivo el informe de devolución, elaborado a partir del seguimiento de prácticas de personalización del aprendizaje durante el curso 2018-2019.

28/09/2019

Conferencia “Los intereses del alumnado y la personalización del aprendizaje escolar”

El Dr. César Coll imparte una conferencia magistral sobre intereses del alumnado y personalización del aprendizaje en Puebla (México), organizada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

26/09/2019

Conferencia “El sentido de los aprendizajes escolares. Una mirada desde el currículum”

Conferencia “El sentido de los aprendizajes escolares. Una mirada desde el currículum”

El Dr. César Coll imparte una conferencia sobre el currículum y el sentido de los aprendizajes escolares en el  “Congreso Internacional de Educación – Currículum 2019” en Tlaxcala, México.

26/09/2019

INS Quatre Cantons. Presentación del informe PERSONAE

Miembros del equipo de investigación presentan al equipo directivo del INS Quatre Cantons el informe final Personae, elaborado a partir del seguimiento realizado durante el curso 2018-2019.

17/09/2019

Escola Riera de Ribes. Presentación del informe PERSONAE

Escola Riera de Ribes. Presentación del informe PERSONAE

El equipo de investigación de PERSONAE presenta ante el equipo de proyección del centro y ante el claustro al completo el informe elaborado a partir del seguimiento de prácticas de personalización del aprendizaje durante el curso 2018-2019.

02/07/2019

Escola Riera de Ribes. Presentación de un informe preliminar

Presentamos al equipo de proyección de la Escola Riera de Ribes un informe preliminar sobre el análisis de las actuaciones relacionadas con el seguimiento de los aprendizajes del alumnado.

01/07/2019

IES Miguel Catalán. Entrevista a antiguos alumnos

IES Miguel Catalán. Entrevista a antiguos alumnos

Entrevista con dos antiguos estudiantes del Instituto que ahora están en la universidad para conocer lo que las experiencias que tuvieron durante la ESO y el Bachillerato con proyectos APS ha supuesto para ellos.

28/06/2019

INS Quatre Cantons. Resultados de los cuestionarios de los alumnos

Prsentamos al equipo docente los resultados de los cuestionarios específicos sobre BRCS cumplimentados por los alumnos de 3º y 4º de ESO.

27/06/2019

CEIP Alba Plata. Entrevistas al profesorado

Terminamos de realizar las entrevistas al equipo directivo del CEIP Alba Plata y al profesorado de 2º, 3º y 5º de primaria que ha estado implementando estrategias de personalización durante el curso 2018-2019.

20/06/2019

CEIP Alba Plata. Entrevistas PERSONAE al alumnado

Finalizamos las entrevistas PERSONAE incluidas en el plan de seguimiento a una muestra de alumnos y alumnas de 2º, 3º y 5º de Educación Primaria.

19/06/2019

IES Miguel Catalán. Entrevista con docentes

Entrevista con tres profesoras responsables del proyecto de APS de Maratón de Sangre (docentes de Educación Física, de Valores y de Matemáticas). Una de ellas es además docente del Proyecto Puente también desde la asignatura de valores.

18/06/2019

Colegio FUHEM Montserrat. Reuniones finales con los equipos docentes

Colegio FUHEM Montserrat. Reuniones finales con los equipos docentes

Inicio de las últimas reuniones con los equipos docentes de 1º, 3º y 5º de Primaria de valoración sobre las estrategias de personalización puestas en marcha.

18/06/2019

Colegio FUHEM Montserrat. Grupo de discusión con familias

Organizamos un grupo de discusión en el que participan las familias del alumnado de Primaria implicado en el proyecto Sin Muros, en el que comparten sus puntos de vista sobre los procesos de aprendizaje de sus hijas e hijos.

18/06/2019

CEIP Alba Plata. Elecciones de Proyecto

CEIP Alba Plata. Elecciones de Proyecto

Todo el alumnado del CEIP Alba Plata (desde 3 años hasta 5º de Primaria) vota hoy el PDI (Proyecto Documental Integrado) que realizará todo el centro durante el curso 2019-2020, en función de sus intereses de aprendizaje.

13/06/2019

IES Miguel Catalán. Entrevistas con alumnos

IES Miguel Catalán. Entrevistas con alumnos

Se realizan 6 entrevistas con alumnos y alumnas de otros proyectos de APS (Maratón de Sangres y Proyecto Puente que consiste en que los estudiantes de 1º de ESO trabajan con los de 6ª de Primaria del colegio de referencia para facilitarle la transición del año que viene). Se analiza su valoración de los proyectos y las causas a las que atribuyen el éxito.

13/06/2019

INS Quatre Cantons. Finalización de los cuestionarios PERSONAE

Con los grupos de alumnos de 3º ESO terminamos de pasar los cuestionarios PERSONAE en INS Quatre Cantons.

07/06/2019

Colegio FUHEM Montserrat. Cuestionarios del alumnado

Recogemos las perspectivas del alumnado de 5º de Educación Primaria sobre personalización del aprendizaje, a través de los cuestionarios PERSONAE.

04/06/2019

IES Miguel Catalán. Entrevista con el profesor responsable del Proyecto MAN

Entrevista final con el profesor responsable del  Proyecto MAN (Museo Arqueológico Nacional) una vez finalizado el mismo. Se contrasta su valoración del desarrollo con las expectativas iniciales.

IES Miguel Catalán. Entrevista con estudiante de prácticas

Se realiza la entrevista con un profesor de prácticas que colabora en el proyecto MAN (Museo Arqueológico Nacional) para contrastar la perspectiva de un docente novel con la del profesor responsable de esta actividad desde hace muchos años.

03/06/2019

INS Quatre Cantons. Cuestionarios PERSONAE

INS Quatre Cantons. Cuestionarios PERSONAE

Los alumnos de los seis grupos de 4º ESO cumplimentan los cuestionarios PERSONAE.

31/05/2019

INS Quatre Cantons. Entrevistas PERSONAE

Finalizamos las entrevistas Personae incluidas en el plan de seguimiento a una muestra de alumnos de 3º ESO y 4º ESO.

29/05/2019

INS Cal Gravat. Entrevistas a profesores

Realizamos las entrevistas incluidas en el plan de seguimiento de PERSONAE con los profesores y profesoras del proyecto de 1º de ESO “Mi Manresa”

INS Cal Gravat. Cuestionarios en 2º de ESO y entrevistas PERSONAE

Los alumnos de 2º de ESO del INS Cal Gravat cumplimentan los cuestionarios PERSONAE. Además, realizamos más entrevistas con algunos de de los alumnos de 1º de ESO sobre el proyecto “Mi Manresa”

21/05/2019

CEIP Alba Plata. Cuestionarios de Alumnado

CEIP Alba Plata. Cuestionarios de Alumnado

Recogemos las perspectivas del alumnado de 5º de educación primaria sobre personalización del aprendizaje, a través de los cuestionarios PERSONAE.

21/05/2019

Colegio FUHEM Montserrat. Cuestionario profesorado

Colegio FUHEM Montserrat. Cuestionario profesorado

Enviamos el cuestionario de PERSONAE al profesorado del proyecto Sin Muros del Colegio Montserrat FUHEM para conocer sus opiniones acerca de la personalización del aprendizaje.

20/05/2019

CEIP Alba Plata. Grupo de Discusión con Familias

CEIP Alba Plata. Grupo de Discusión con Familias

Organizamos dos grupos de discusión en los que participan las familias del alumnado de 2º de primaria y 5º de primaria, y en el que comparten sus puntos de vista sobre los aprendizajes de sus hijos/as.

INS Cal Gravat. Entrevistas y cuestionarios al alumnado de 1º de ESO

Los alumnos de 1º de ESO del INS Cal Gravat cumplimentan los cuestionarios PERSONAE. Además, realizamos entrevistas con algunos de estos alumnos sobre el proyecto “Mi Manresa”

14/05/2019

Debat: La personalització de l’aprenentatge amb mirada 360º

Debat: La personalització de l’aprenentatge amb mirada 360º

César Coll participa junto con Coral Regí, directora de la Escola Vilorai de Barcelona, en el debate “Una exigencia insoslayable: La personalización del aprendizaje con mirada 360º” en el marco del proyecto Centros educativos 360º conectando tiempos y espacios educativos  (Crida #CentresEducatius360). https://ble.psyed.edu.es/2019/05/15/la-personalitzacio-de-laprenentatge-amb-mirada-360o

14/05/2019

Pasación de cuestionarios en 1º ESO del INS Quatre Cantons

Los alumnos de los cuatro grupos de 1º de ESO del INS Quatre Cantons cumplimentan los cuestionarios PERSONAE.

13/05/2019

Escola Riera de Ribes. Cuestionarios PERSONAE

Recogemos las opiniones de los alumnos de 4º, 5º y 6º de educación primaria sobre personalización del aprendizaje con los cuestionarios PERSONAE.

SINS Cardener. Administración del cuestionario PERSONAE

SINS Cardener. Administración del cuestionario PERSONAE

Se realiza la recogida de datos del cuestionario PERSONAE a través de la aplicación Qualtrics a todos los profesores del claustro y a todo el alumnado del centro.

06/05/2019

SINS Cardener. Entrevistas con tutores

Realización de entrevistas breves con los dos profesores tutores que seguimos de 1º y 2º de ESO sobre el trabajo desarrollado en torno al Lifebook y los planes personales de trabajo del alumnado de durante el segundo trimestre.

30/04/2019

Escola Riera de Ribes. Plenario y elección de “Preguntas Interesantes” en 1r Ciclo

Escola Riera de Ribes. Plenario y elección de “Preguntas Interesantes” en 1r Ciclo

Se inicia la tercera rueda de “Preguntas Interesantes” en Primer Ciclo (1º, 2º y 3º de primaria). Se celebra un plenario donde se presentan las preguntas que generarán diferentes proyectos y después el alumnado escoge de manera argumentada cuáles son sus prioridades.

30/04/2019

CEIP Alba Plata. Revisión de los Mapas de Intereses en 5º primaria

CEIP Alba Plata. Revisión de los Mapas de Intereses en 5º primaria

El alumnado de 5º de primaria revisa sus “mapas de intereses de aprendizaje” y reflexionan sobre cómo han ido transformándose con el paso de los meses.

CEIP Alba Plata. Inicio del proyecto del 50 Aniversario de la llegada a la Luna

El alumnado de 2º de primaria empieza a probar distintas profesiones necesarias para llegar a la luna (científicos, diseñadores, ingenieros, matemáticos, periodistas,…), antes de tomar la decisión sobre aquella profesión que elegirá desempeñar en este proyecto.

30/04/2019

Colegio FUHEM Montserrat. Comienza el proyecto “Exploradores en el arrecife de coral” en 1º de EP

Colegio FUHEM Montserrat. Comienza el proyecto “Exploradores en el arrecife de coral” en 1º de EP

El alumnado de 1º de Primaria ha elegido el arrecife de coral como el ecosistema que quiere investigar durante las próximas semanas. Como producto final, decorarán las clases para convertirlas en un auténtico arrecife de coral, en el que podrán conocer las especies de animales, plantas, microorganismos, etc.

29/04/2019

Escola Garbí – Badalona. Entrevistas con tutores de 1º ESO

Escola Garbí – Badalona. Entrevistas con tutores de 1º ESO

Entrevistas con los dos tutores de 1º ESO sobre el trabajo desarrollado por los alumnos en la UT4 y las actividades de reflexión realizadas.

29/04/2019

Cal Gravat. Salida a Manresa con estudiantes de 1º de ESO

Cal Gravat. Salida a Manresa con estudiantes de 1º de ESO

Hemos acompañado durante toda la mañana a un grupo de estudiantes y profesores de CalGravat que han visitado tanto la mezquita de la ciudad como una de las agrupaciones de sardanas. ¡Durante la actividad hemos conocido más de la cultura árabe y hemos bailado sardanas!

Conferencia en el XXX Congreso de la ACISE-FIUC

Conferencia en el XXX Congreso de la ACISE-FIUC

La Dra. Elena Martín imparte la conferencia “Formar docentes que despierten el interés por aprender” en el XXX Congreso de la ACISE-FIUC, que se centra en “La formación de futuros profesores de Educación Infantil y Educación Primaria. Encuentros y desencuentros”.

24/04/2019

Cal Gravat. Entrevista PERSONAE en CalGravat

Hemos llevado a cabo una de las entrevistas previstas en nuestro proyecto PERSONAE. La entrevista ha tenido una duración de alrededor de treinta minutos y hemos podido conversar sobre cómo aprenden los niños y jóvenes en las escuelas.

24/04/2019

Colegio FUHEM Montserrat. Comienza el proyecto “Tecnología, máquinas e inventos”

En 5º de Primaria empiezan el proyecto “Tecnología, máquinas e inventos”, en el que van a investigar sobre todo ello y conocerán inventos y máquinas antiguas y actuales.

23/04/2019

Colegio FUHEM Montserrat. Proyectos personales en 1º y 5º de EP

El alumnado de 1º y de 5º de Primaria está desarrollando proyectos personales en los que eligen el tema sobre el que quieren investigar y cómo hacerlo, además del formato en el que lo van a presentar. Durante las próximas semanas irán presentándolos a la clase en la manera en que lo han elegido.

Escola Riera de Ribes. Celebración del “12è Congrés de Sant Jordi”

Escola Riera de Ribes. Celebración del “12è Congrés de Sant Jordi”

La escuela celebra el “12è Congrés de Sant Jordi” en el que tiene lugar una pequeña muestra de las conferencias realizadas por el alumnado a lo largo del curso. En él participan el alumnado, las familias y el profesorado. Además, este año ha contado con la participación del Dr. César Coll como conferenciante invitado.

23/04/2019

INS Quatre Cantons. Encargo del Museo de la Música

INS Quatre Cantons. Encargo del Museo de la Música

El museo de la música dispone de una colección de instrumentos única en en el mundo, pero tiene un problema: no es lo suficientemente interesante para la juventud de la ciudad.Esta entidad encarga en el marco de  un BRCS de 3º ESO  diseñar una visita comentada del museo que pondrán en práctica con los alumnos de 1º ESO.

23/04/2019

INS Quatre Cantons. Inicio del BRCS “Haciendo memoria”

INS Quatre Cantons. Inicio del BRCS “Haciendo memoria”

Un BRCS en colaboración con la FundacióUszheimer que trabaja con personas afectadas por enfermedadesneurodegenerativas como el Alzheimer.¿Sabes qué es Alzheimer y cómo afecta a la persona que lo padece? La entidad nos pide que colaboremos con su trabajo.Visitaremos sus centros y conoceremos a personas afectadas.

12/04/2019

SINS Cardener. Asamblea general

SINS Cardener. Asamblea general

Asamblea general donde toda la comunidad del SINS Cardener (profesores y alumnos) deciden democráticamente qué quieren hacer y qué quieren cambiar del centro durante el próximo trimestre. Las propuestas se han recogido durante todo el segundo semestre y se someten a discusión y votación.

SINS Cardener. Entrevistas con familias y entrega de notas

Seguimiento de las reuniones de los tutores de 1º y 2º ESO con las familias para entregar el boletín de notas y revisar la consecución de los planes de trabajo de los alumnos durante el segundo trimestre.

08/04/2019

Colegio FUHEM Montserrat. Comienza el proyecto “Un paso por la historia”

Colegio FUHEM Montserrat. Comienza el proyecto “Un paso por la historia”

El alumnado de 3º comienza este proyecto sobre Historia preguntándose y escribiendo en post-it qué saben al respecto, qué les gustaría aprender y cómo. En este proyecto van a comprender el paso del tiempo y los acontecimientos importantes de su propia vida y de la humanidad.

05/04/2019

Colegio FUHEM Montserrat. Entrevistas con el alumnado de Educación primaria.

Se reanudan las entrevistas personales con el alumnado de Educación Primaria sobre los ámbitos de interés para la investigación sobre personalización en el Colegio Montserrat.

03/04/2019

Escola Garbí – Badalona. Celebración de la “Fira de la ciència”

Escola Garbí – Badalona. Celebración de la “Fira de la ciència”

Los alumnos de 1 ESO han estado trabajando durante la UT4 en distintos experimentos que ellos han escogido y que han sido realizados con objetos cotidianos que recrean fenómenos científicos. La actividad estaba abierta a los padres y tuvo muy buena aceptación por parte de los estudiantes, los profesores y las familias.

Escola Riera de Ribes. Inicio de entrevistas al alumnado

Comenzamos las entrevistas con los alumnos y alumnas de segundo ciclo (4º, 5º y 6º de primaria) sobre su participación en las preguntas interesantes, el mosaico y el seguimiento de su itinerario personal en el centro.

02/04/2019

Escola Riera de Ribes. Seguimiento de los itinerarios personales

Escola Riera de Ribes. Seguimiento de los itinerarios personales

Realizamos observaciones de los momentos en que el profesorado revisa de manera individual el itinerario personal de algunos alumnos de 4º, 5º y 6º de primaria. También recogemos el material elaborado por los alumnos.

01/04/2019

Escola Garbí – Badalona. Metacognición 2º ESO

Observación de las sesiones finales de reflexión relacionadas con la UT4 en 2º de la ESO, que versan sobre el ámbito de ciencias sociales, concretamente de la Edad Media, titulado “Jo vull ser rei”. Durante la metacognición se reflexiona a través de distintas actividades sobre los aprendizajes realizados durante el proyecto.

01/04/2019

INS Quatre Cantons. Entrevistas al alumnado

Hemos comenzado las entrevistas con los alumnos de 3º y 4º ESO para que nos expliquen el uso que han hecho de los dossiers de aprendizaje durante el desarrollo de los BRCS del 4º turno.

SINS Cardener. Puertas abiertas 2019

SINS Cardener. Puertas abiertas 2019

Los alumnos y profesores están preparando distintas actividades, conciertos y presentaciones para las puertas abiertas del centro, donde vendrán distintas familias a ver cómo se trabaja en el centro (visitarán aulas acompañados por distintos estudiantes que harán de guía).

29/03/2019

Colegio FUHEM Montserrat. Inicio de entrevistas personales con el alumnado

Comenzamos las entrevistas personales con el alumnado de Educación Primaria sobre los ámbitos de interés para la investigación sobre personalización en el Colegio Montserrat.

26/03/2019

Conferencia en el X Congreso Iberoamericano de Educación Científica

Conferencia en el X Congreso Iberoamericano de Educación Científica

La Dra. Elena Martín imparte una conferencias sobre “La formación del profesorado en el marco del desarrollo profesional” en el X Congreso Iberoamericano de Educación Científica, celebrado en Montevideo

26/03/2019

Visita del Dr. Jornet de la Universidad de Oslo

Visita del Dr. Jornet de la Universidad de Oslo

El Dr. Alfredo Jornet de la Universidad de Oslo imparte una conferencia sobre ecologías de aprendizaje y mantiene una reunión de trabajo en la que compartimos proyectos de investigación basada en el diseño y prácticas de innovación educativa.

Escola Garbí – Badalona. Revisión de contratos didácticos 1 ESO

Entrevistas individuales de seguimiento y revisión de los contratos didácticos entre profesores y alumnos de 1 ESO,  y de las notas obtenidas en el segundo trimestre.

20/03/2019

Escola Riera de Ribes. Inicio del mosaico

Los alumnos de 2º ciclo han realizado el primer mosaico del curso 2018-19. El mosaico es una forma de comunicar y compartir los aprendizajes realizados en las ruedas de preguntas que se han hecho hasta este momento. De las 24 preguntas realizadas, los maestros han seleccionado 8 por ser las que más aprendizajes han permitido desarrollar al alumnado.

19/03/2019

CEIP Alba Plata. Entrevistas al alumnado de 3º de primaria

Hoy comenzamos a entrevistar a algunos/as alumnos/as de 3º de primaria del CEIP Alba Plata (Cáceres) para que nos cuenten cómo han aprendido a lo largo del proyecto sobre “los Hábitats” y el sentido que dan a esos aprendizajes.

18/03/2019

Formación en colegio San José

Formación en colegio San José

La Dra. Mariana Solari imparte la primera sesión de una formación sobre “La personalización del Aprendizaje Escolar” al Claustro del colegio San José (Villafranca de los Barros)

IES Miguel Catalán. Entrevista con estudiantes de 1º Bto y 4º ESO

Entrevistas finales con los estudiantes de ambos cursos que han participado en el proyecto para contrastar sus expectativas y analizar su experiencia de aprendizaje.

11/03/2019

CEIP Alba Plata. “Entrevistas de reflexión” del 2º trimestre

Reunión de profesorado y Equipo Directivo para planificar las “entrevistas de reflexión sobre el aprendizaje” que comenzarán a hacer al alumnado en el 2º trimestre del curso.

11/03/2019

Colegio FUHEM Montserrat. Inicio del proyecto sobre la energía

Comienza en 5º curso de Educación Primaria el proyecto que gira en torno a la energía.

07/03/2019

IES Miguel Catalán. Sesión de evaluación del proyecto

Grabamos la sesión en la que los estudiantes evaluaron con el docente y el alumno de prácticas el desarrollo del proyecto.

INS Cardener. Selección de PA y Talleres/Lenguajes

INS Cardener. Selección de PA y Talleres/Lenguajes

Inicio de la selección de Planes de Acción (PA), Talleres/Lenguajes (T/LL)  de los alumnos en las tutorías, correspondiente al tercer periodo formativo del centro SINS Cardener.

04/03/2019

Colegio FUHEM Montserrat. Comienza el proyecto sobre el cuerpo humano

Colegio FUHEM Montserrat. Comienza el proyecto sobre el cuerpo humano

Observamos el inicio del proyecto en 1º de Educación Primaria. A partir de lo que han aprendido sobre la formación del cuerpo durante la gestación continúan con las partes del cuerpo, músculos, huesos y articulaciones.

25/02/2019

INS Quatre Cantons. Vuelve el BRCS “Sexualidad”

Un BRCS del ámbito de investigación científica (biología) para el alumnado de 3º de la ESO en el INS Quatre Cantons. En esta ocasión los alumnos se enfrentan al reto de crear un  vídeo sobre diferentes mitos en torno a la sexualidad en la adolescencia.

25/02/2019

INS Quatre Cantons. “No me cuentes cuentos”, BRCS 4º ESO

INS Quatre Cantons. “No me cuentes cuentos”, BRCS 4º ESO

Iniciamos el seguimiento de No me cuentes cuentos un BRCS para alumnos de 4º ESO del INS Quatre Cantons que cuenta con la colaboración de Laboratori de Lletres. Los alumnos crearán relatos y  quién sabe, si lo publicamos… ¡puede que salga un best-seller!

IES Miguel Catalán. Celebración fin del proyecto

IES Miguel Catalán. Celebración fin del proyecto

Asistimos a la celebración del final del proyecto en la que los participantes organizaron una fiesta al estilo romano, a la que invitaron a todos los mayores que asistieron al Museo.

20/02/2019

INS Cal Gravat. La Manresada, una yincana tecnológica

INS Cal Gravat. La Manresada, una yincana tecnológica

Los alumnos de 1º de ESO del INS Cal Gravat participan en la yincana del World Mobile City Project visitando cinco lugares emblemáticos de Manresa donde llevan a cabo actividades con el apoyo de las TIC. Los profesores realizan su seguimiento mediante geolocalización.

20/02/2019

Escola Garbí – Badalona. Metacognición en primaria

Empiezan los tres días de metacognición en Escola Garbí – Badalona para reflexionar acerca de los aprendizajes realizados durante la UT3.

18/02/2019

INS Cardener. Finaliza el segundo período de Talleres/Lenguajes

Termina la quinta semana de Talleres/Lenguajes del segundo periodo en SINS Cardener. Los alumnos empiezan los nuevos talleres/lenguajes durante cinco semanas más.

15/02/2019

Escola Riera de Ribes. Observación de “Preguntas Interesantes”

Realizamos observaciones de las “Preguntas Interesantes” que llevan a cabo en el 2º Ciclo de Educación Primaria en la Escola Riera de Ribes.

07/02/2019

Escola Garbí – Badalona. Metacognición en la ESO

En Escola Garbí – Badalona termina la UT3 (en 1º ESO el proyecto interdisciplinar “Columna de Fum”, y en 2º ESO el proyecto “Scape Room”), y empiezan las actividades de metacognición, destinadas a la refexión del alumnado acerca de los aprendizajes realizados y su importancia.

01/02/2019

CEIP Alba Plata. Comienzo del proyecto sobre “los refugiados”

CEIP Alba Plata. Comienzo del proyecto sobre “los refugiados”

El alumnado de 5º de primaria reflexiona sobre lo que sabe sobre las personas refugiadas, lo que le gustaría aprender, y cómo quieren aprenderlo.

29/01/2019

CEIP Alba Plata. Revisión de los mapa de Intereses en 5º primaria

CEIP Alba Plata. Revisión de los mapa de Intereses en 5º primaria

El alumnado de 5º de primaria revisa sus “mapas de intereses de aprendizaje” y reflexionan sobre cómo han ido transformándose desde el comienzo de curso.

29/01/2019

Escola Garbí – Badalona. Tutorías en la ESO

Se revisan los contratos didácticos en Escola Garbí – Badalona de los estudiantes de 1º y 2º de la ESO en las sesiones de tutorías

29/01/2019

IES Miguel Catalán. Entrevista al docente responsable del proyecto MAN

IES Miguel Catalán. Entrevista con el docente responsable del proyecto MAN para conocer su valoración del proceso a mitad del desarrollo del mismo.

29/01/2019

IES Miguel Catalán. Ensayo de juegos con mayores

IES Miguel Catalán. Ensayo de juegos con mayores

Observamos una clase en la que los estudiantes de ambos cursos del proyecto hicieron un ensayo de la presentación de las actividades que iban a realizar con los mayores enfermos de alzheimer, en su residencia. Nos interesaba ver como se evaluaban entre sí.

17/01/2019

CEIP Alba Plata. Mapa de Intereses en 3º primaria

El alumnado de 3º de primaria elabora sus “mapas de intereses de aprendizaje” para el nuevo proyecto que están iniciando sobre “Los hábitats” .

16/01/2019

Escola Riera de Ribes. Plenario sobre “Preguntas interesantes”

Escola Riera de Ribes. Plenario sobre “Preguntas interesantes”

Realizamos la observación del inicio de las “Preguntas interesantes” de segundo ciclo en la Escola Riera de Ribes. El alumnado presenta en un plenario las diferentes preguntas que guiarán los proyectos y después escogen de manera argumentada en cuál les gustaría participar.

08/01/2019

INS Quatre Cantons. Inicio BRCS “Adelante con el patio”

INS Quatre Cantons. Inicio BRCS “Adelante con el patio”

El curso pasado en el INS Quatre Cantons se inició  un debate en el instituto sobre cómo querían el patio grande. Los alumnos de 4º ESO que cursen este BRCS podrán diseñar el nuevo patio y desde Personae seguiremos sus avances.

08/01/2019

INS Quatre Cantons. Inicio BRCS “Haciendo teatro”

Iniciamos las observaciones del BRCS de creación literaria para alumnos de 4º de ESO  en el INS Quatre Cantons: ” Si te gusta crear… danos tu idea, tu aportación: para el guion de teatro más divertido (o triste, o profundo, o loco) que se haya visto jamás.”

08/01/2019

INS Quatre Cantons. Inicio BRCS “¿Somos lo que comemos?”

INS Quatre Cantons. Inicio BRCS “¿Somos lo que comemos?”

Iniciamos las observaciones de este BRCS del ámbito de investigación científica (biología) para el alumnado de 3º de la ESO en el INS Quatre Cantons: “¿Realmente somos lo que comemos? ¿Qué nos conviene comer? ¿Y por qué comemos? ¿Comemos todos lo mismo? ¿Qué es una dieta sana? Este BRCS nos acerca al conocimiento de la función de la nutrición y de las dietas.”

Escola Garbí – Badalona. Inicio de la UT3 en ESO

Escola Garbí – Badalona. Inicio de la UT3 en ESO

Empieza el seguimiento de la UT3 en el primer ciclo de primaria y el primer ciclo de la ESO. En 1º y 2º curso de primaria se trabaja sobre Arte, mientras que en 1º de la ESO los proyectos interdisciplinares tratan sobre la novela “Columna de Fum”, y en 2º ESO el proyecto pivota sobre un Scape Room.

INS Cardener. Tutorías con padres

INS Cardener. Tutorías con padres

Observación en SINS Cardener y registro de las tutorías individuales entre el tutor, la familia y el alumnado que seguimos en primero y segundo curso de la ESO.

08/01/2019

INS Cardener. Empiezan los PA del segundo periodo

INS Cardener. Empiezan los PA del segundo periodo

Inicio en INS Cardener de los Planes de Acción, talleres/lenguajes del segundo periodo formativo. Durante 10 semanas los alumnos profundizarán sobre distintos contenidos de los 5 grandes ámbitos en los que se organiza el currículo del centro: STEM, SAM, EF, EST y COM.

2018
30/12/2018

Cal Gravat. Publicación de actividades en revista Calgrà

Cal Gravat. Publicación de actividades en revista Calgrà

Se publica el número 31 de la revista Calgrà. En este número aparece un artículo sobre la Manresada, una de las prácticas de personalización del aprendizaje que seguimos en nuestra investigación.

20/12/2018

Escola Garbí – Badalona. Entrevistas sobre el contrato didáctico 

Entrevistamos en la Escola Garbí – Badalona a las tutoras de primer y segundo cursos de primaria acerca del contrato didáctico, su finalidad, concreción y seguimiento.

CEIP Alba Plata. Show & Tell en 2ºA Primaria

CEIP Alba Plata. Show & Tell en 2ºA Primaria

Observamos la actividad “Show & Tell”, en la que el alumnado de 2ºA del CEIP Alba Plata comparte con sus compañeros sus intereses y objetivos de aprendizaje.

18/12/2018

Escola Garbí – Badalona. Contrato didáctico en la ESO

Observamos en la Escola Garbí – Badalona la tutoría individual de las tutoras de 1º y 2º ESO para informar acerca de la evaluación del primer trimestre, revisar los contratos didácticos y valorar su consecución.

17/12/2018

Escola Riera de Ribes. Entrevistas al profesorado

Comenzamos las entrevistas al profesorado participante en el proyecto PERSONAE en la Escola Riera de Ribes.

13/12/2018

IES Miguel Catalán. Entrevistas con estudiantes de 4º de la ESO

Entrevistas iniciales con 4 alumnos y alumnas de 4º de ESO que participan en el Proyecto MAN (Museo Arqueológico Nacional). Se exploraron sus expectativas, el conocimiento de los objetivos del proyecto y su identidad de aprendiz

Conferencia en Santo Domingo

Conferencia en Santo Domingo

El Dr. César Coll imparte la conferencia La personalización del aprendizaje escolar, una exigencia de la nueva ecología del aprendizaje en el 9º Congreso IDEICE en Santo Domingo, República Dominicana.

03/12/2018

CEIP Alba Plata. Entrevistas de reflexión sobre el aprendizaje

Inicio de las “entrevistas individuales de reflexión sobre el aprendizaje”, al alumnado de 3ºA de Educación Primaria del CEIP Alba Plata, después de acabar el proyecto sobre Egipto.

30/11/2018

Colegio FUHEM Montserrat. Inicio de reuniones con el profesorado

Comenzamos las reuniones que tendremos periódicamente con el profesorado participante en la investigación PERSONAE sobre sus prácticas de personalización en el Colegio Montserrat

30/11/2018

INS Quatre Cantons. Entrevistas a alumnos de ESO

Inicio de las entrevistas al alumnado de 3º y 4º ESO sobre la elección de los BRCS y el uso del dossier de aprendizaje.

Conferencia en el CRP del Segrià

Conferencia en el CRP del Segrià

El Dr. César Coll pronuncia una conferencia sobre Com començar a personalitzar l’aprenentatge en el centre educatiu? CRP del Segrià, Lleida.

26/11/2018

INS Quatre Cantons. Elección de los BRCS del 2º trimestre

Seguimiento de las tutorías para la elección de los BRCS del 3º y 4º turno del segundo trimestre en el INS Quatre Cantons.

26/11/2018

Escola Riera de Ribes. Inicio de observaciones de Dins/Fora

Escola Riera de Ribes. Inicio de observaciones de Dins/Fora

Realizamos observaciones del Dins/Fora, un espacio con una oferta de educación física, ocio y descanso, en la Escola Riera de Ribes.

21/11/2018

Escola Garbí – Badalona. Inicio del seguimiento

Escola Garbí – Badalona. Inicio del seguimiento

En la Escola Garbí Pere Vergés Badalona hemos iniciado la recogida de datos con la asistencia a las reuniones de evaluación de 1º y 2º de educación primaria que llevan a cabo las tutoras, el equipo de orientación pedagógica y los especialistas.

Colegio FUHEM Montserrat. Plan de Seguimiento

Envío del Plan de seguimiento del proyecto PERSONAE en el Colegio FUHEM Montserrat para el curso 18/19, al profesorado de Sin Muros y al equipo directivo.

Escola Riera de Ribes. Inicio del plan de seguimiento

Escola Riera de Ribes. Inicio del plan de seguimiento

Los miembros del equipo de investigación responsable del seguimiento de las actividades de personalización del aprendizaje en educación infantil y primaria en el curso 2018-19 inician las actuaciones previstas en el plan de seguimiento aprobado en la reunión con claustro el 22 de octubre.

19/11/2018

CEIP Alba Plata. Presentación del Plan de Seguimiento

CEIP Alba Plata. Presentación del Plan de Seguimiento

Presentación del plan de seguimiento de la investigación PERSONAE al equipo directivo del CEIP Alba Plata y al profesorado implicado en el proyecto.

18/11/2018

INS Quatre Cantons. Reuniones de coordinación de BRCS

INS Quatre Cantons. Reuniones de coordinación de BRCS

Inicio de las observaciones de las reuniones semanales del profesorado de BRCS en el INS Quatre Cantons.

18/11/2018

INS Quatre Cantons. Inicio del BRCS “Sexualitat”

Inicio de las observaciones del BRCS “Sexualitat” del ámbito de investigación científica (biología) para el alumnado de 3º de la ESO en el INS Quatre Cantons.

16/11/2018

II Encuentro sobre Personalización

II Encuentro sobre Personalización

Este II Encuentro sobre Personalización del aprendizaje y procesos de innovación educativa aspira a proporcionar continuidad al intercambio de experiencias y conocimientos entre el profesorado de los centros educativos participantes en el Proyecto INTEA-AcS iniciado hace un año en el I encuentro celebrado en Barcelona en noviembre de 2017. Madrid, 16 y 17 de noviembre de 2018.

Colegio FUHEM Montserrat. Presentación del informe 2º ciclo

Colegio FUHEM Montserrat. Presentación del informe 2º ciclo

Devolución de resultados en la presentación del informe del 2º ciclo de investigación INTEA con todo el claustro de Educación Infantil y Primaria del Colegio FUHEM Montserrat, Dirección y Subdirección del centro, y Dirección del Área Educativa de la Fundación (FUHEM)

13/11/2018

INS Cardener. Entrevistas con tutores

Primeras entrevistas breves en el SINS Cardener con los profesores tutores sobre el trabajo desarrollado en torno al Lifebook y los planes personales de trabajo del alumnado de 1º y 2º de ESO durante el primer trimestre.

11/11/2018

INS Quatre Cantons. Reunión con el equipo directivo

INS Quatre Cantons. Reunión con el equipo directivo

Reunión para con el directivo del INS Quatre Cantons para acordar el plan de seguimiento de la investigación PERSONAE en el centro durante el curso 2018-19.

08/11/2018

INS Quatre Cantons. Inicio del BRCS “Un institut més agradable”

Inicio de las observaciones del BRCS “Un Institut més agradable. Laboratori d’energia, aire, llum i so” del ámbito de aplicaciones tecnológicas para el alumnado de 4º de la ESO del INS Quatre Cantons.

Escola Garbí – Badalona. Presentación del plan de seguimiento

Escola Garbí – Badalona. Presentación del plan de seguimiento

Presentación del plan de seguimiento PERSONAE con el equipo directivo al Departamento de Orientación Pedagógica y a los equipos de coordinación de educación primaria y de la ESO.

05/11/2018

INS Cardener. Seguimiento de las coordinaciones

Iniciamos el seguimiento de las reuniones semanales de coordinación del profesorado del SINS Cardener.

05/11/2018

INS Quatre Cantons. Inicio del BRCS “4Cantons Magazine”

Inicio de las observaciones del BRCS “4Cantons Magazine” del ámbito de creación literaria para el alumnado de 4º de la ESO en el INS Quatre Cantons.

05/11/2018

INS Cardener. Tutorías en el INS Cardener

Iniciamos el registro de las sesiones de tutorías sobre el Lifebook y los planes personales de trabajo del alumnado

03/11/2018

IES Miguel Catalán. Entrevistas con estudiantes de 1º de Bachillerato

Entrevistas iniciales con los 5 alumnos y alumnas de 1º de Bachillerato que participan en el Proyecto MAN (Museo Arqueológico Nacional). Se exploraron sus expectativas, el conocimiento de los objetivos del proyecto y su identidad de aprendiz

29/10/2018

INS Cardener. Reunión con el claustro

INS Cardener. Reunión con el claustro

Presentación del plan de seguimiento PERSONAE a los profesores del claustro del centro.

26/10/2018

INS Cardener. Reunión con el equipo directivo

Acuerdo del plan de seguimiento PERSONAE con equipo directivo del SINS Cardener

26/10/2018

Conferencia sobre sentido del aprendizaje en el CPR de Cáceres

Conferencia del Dr. César Coll sobre Procesos de aprendizaje generadores de sentido y estrategias de personalización en el marco de un curso sobre La personalización del aprendizaje escolar en el Centro de Profesores y Recursos (CPR) de Cáceres.

26/10/2018

Taller sobre personalización en el CPR de Cáceres

La Dra. Mariana Solari ofrece un taller sobre Dinámica grupal: avanzando hacia la personalización del aprendizaje de mi alumnado en el marco del curso sobre La personalización del aprendizaje escolar en el Centro de Profesores y Recursos (CPR) de Cáceres.

Conferencia sobre la nueva ecología del aprendizaje en el CPR de Cáceres

Conferencia del Dr. César Coll sobre La nueva ecología del aprendizaje y la personalización de los aprendizajes escolares en el marco de un curso sobre La personalización del aprendizaje escolar en el Centro de Profesores y Recursos (CPR) de Cáceres.

25/10/2018

Taller sobre buenas prácticas en el CPR de Cáceres

Taller sobre buenas prácticas en el CPR de Cáceres

Taller de la Dra. Mariana Solari sobre Buenas prácticas de personalización del aprendizaje en el marco del curso sobre La personalización del aprendizaje escolar. Centro de Profesores y de Recursos (CPR) de Cáceres.

24/10/2018

INS Cal Gravat. Informe 2º ciclo

Presentación al equipo directivo del INS Cal Gravat del informe final del seguimiento de la experiencia La Manresada realizada en els INS Cal Gravat en los cursos 2016-17 y 2017-18 en el marco de la investigación INTEA-AcS.

24/10/2018

INS Cal Gravat. Plan de seguimiento

INS Cal Gravat. Plan de seguimiento

Presentación al equipo directivo y al equipo de profesores de 1º de la ESO del INS Cal Gravat del plan de seguimiento del proyecto Mi Manresa en el curso 2018-19.

Escola Garbí – Badalona. Reunión con el equipo directivo

Primera reunión para la negociación del plan de seguimiento PERSONAE en el centro con la dirección y la psicopedagoga de la Escola Garbí Pere Vergés de Badalona.

22/10/2018

Escola Riera de Ribes. Reunión con el claustro

Reunión con el claustro de la Escuela Riera de Ribes dedicada a presentar, comentar y recoger sugerencias sobre el plan de seguimiento en el curso 2018-19, en el marco del proyecto PERSONAE

20/10/2018

Conferencia Educació360

Conferencia Educació360

El Dr. César Coll pronuncia una conferencia sobre La personalització de l’aprenentatge: algunes idees clau. Educació360 en l’Hospitalet de Llobregat.

12/10/2018

Escola Riera de Ribes. Presentación del plan de seguimiento

Escola Riera de Ribes. Presentación del plan de seguimiento

Reunión con el equipo directivo de la Escuela Riera de Ribes dedicada a presentar, comentar y recoger sugerencias sobre el plan de seguimiento en el curso 2018-19 de diferentes actividades de personalización del aprendizaje en educación infantil, primaria y secundaria, en el marco del proyecto PERSONAE.

Colegio FUHEM Montserrat. Presentación del informe del 2º ciclo

Reunión con el subdirector y las coordinadoras de 1er y 2º ciclo de Educación Primaria del Colegio FUHEM Montserrat. El equipo de investigación presenta el informe de INTEA 17/18 y se perfilan cuestiones sobre el proyecto PERSONAE para el curso 18/19.

10/10/2018

Reunión del equipo PERSONAE

Segunda reunión presencial del equipo completo de investigadores del proyecto PERSONAE para decidir los focos prioritarios de investigación en cada uno de los centros educativos que colaborarán en el proyecto e iniciar el proceso de elaboración de los cuestionarios sobre los procesos de personalización del aprendizaje para aplicar al profesorado y el alumnado de una muestra amplia de centros educativos. Barcelona, 18 y 19 de octubre de 2018.

08/10/2018

IES Miguel Catalán. Reunión con el equipo APS y el equipo de orientación

Reunión con el equipo de docentes APS y con el Departamento de Orientación (DO) en el que se presenta el informe final de INTEA y definición del Plan de Trabajo de PERSONAE.

26/09/2018

INS Cal Gravat. Reuniones del equipo de profesores

INS Cal Gravat. Reuniones del equipo de profesores

Los seis profesores que forman el equipo de proyectos de 1ºESO de INS Cal Gravat llevan a cabo la primera de las reuniones que dedicarán cada semana para diseñar las actividades del proyecto de Mi Manresa de 1º ESO.

19/09/2018

CEIP Alba Plata. Mapas de Intereses en 5º primaria

Inicio de las observaciones de las actividades de elaboración de los “mapas de intereses de aprendizaje” en las que participa el alumnado de 5º de Educación Primaria del CEIP Alba Plata.

13/09/2018

INS Quatre Cantons. Actividades de preparación para los BRCS

Inicio de las observaciones de las actividades de preparación para los BRCS en lo que participa el alumnado de 3º y 4º de la ESO del INS Quatre Cantons.

05/07/2018

INS Quatre Cantons. Reunión con el equipo directivo

INS Quatre Cantons. Reunión con el equipo directivo

Se inician las reuniones con el equipo directivo del INS Quatre Cantons para presentar el proyecto PERSONAE y acordar los focos de investigación prioritarios en el centro.

01/07/2018

Artículo sobre aprendizaje servicio en RIDAS

Artículo sobre aprendizaje servicio en RIDAS

Martín, E., Solari, M., De Vicente, J., Luque, M.J., Nieto, M. y Coll, C. (2018). La potencialidad del aprendizaje servicio para la personalización del aprendizaje escolar. RIDAS, Revista Iberoamericana de Aprendizaje Servicio, 5, 37-61.

26/06/2018

Reunión del equipo PERSONAE

Primera reunión presencial del equipo completo de investigadores del proyecto PERSONAE para decidir los centros educativos que colaborarán en el proyecto, los protocolos de recogida y organización de datos y las características de la página web del proyecto. Barcelona, 26 y 27 de junio de 2018.

13/06/2018

Ayudas a proyectos de I+D+I

Con fecha 13 de junio de 2017 se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» el extracto de la Resolución de 8 de junio de 2017 que concede una ayuda al proyecto El desafío de la personalización del aprendizaje escolar: principios, posicionamientos e implementación en los centros educativos, PERSONAE, dirigido por el Dr. César Coll

01/06/2018

Conferencia sobre nueva ecología del aprendizaje en Chile

Conferencia sobre nueva ecología del aprendizaje en Chile

El Dr. César Coll pronuncia una conferencia sobre Desafíos y oportunidades de la nueva ecología del aprendizaje en el V Congreso Internacional de Educación Enseñanza constructivista, personalizando el aprendizaje. Santiago de Chile.

31/05/2018

Conferencia del Dr. César Coll en Santiago de Chile

Conferencia del Dr. César Coll sobre ¿Cómo promover el aprendizaje de nuestros alumnos? Una mirada desde la nueva ecología del aprendizaje. Fundación Pentecostés. Santiago de Chile.

15/05/2018

Conferencia Escuela Riera de Ribas

Conferencia del Dr. César Coll sobre La personalización del aprendizaje organizada por la Escuela Riera de Ribes y dirigida al profesorado y a las madres y padres y del alumnado del centro en el marco del ciclo Parlem de l’Escola. Una escola per a tothom.

Dosier Graó sobre personalización

Dosier Graó sobre personalización

Coll, C. (Coord.). La personalización del aprendizaje. Barcelona: Dosier Graó. https://www.grao.com/ca/producte/la-personalizacion-del-aprendizaje-doe03

18/04/2018

Entrevista a César Coll en Revista Ensino Médio

Entrevista a César Coll: Do que estamos falando quando o assunto é competências? Publicada en la Revista Ensino Médio, 37 . Versión preliminar. Ver entrevista. 

12/04/2018

Entrevista a Elena Martín en el Diario de Educación

Entrevista a Elena Martín publicada en el Diario de la Educación el 12 de abril de 2018. Ver entrevista.

13/03/2018

SINS Cardener. Entrevistas con alumnos

Se realizan entrevistas breves en el SINS Cardener con los seis estudiantes que seguimos (tres de 1º ESO y tres de 2º ESO) acerca del Plan de trabajo, la relación entre éste y la elección de actividades formativas (planes de acción, talleres y lenguajes), y el Lifebook en las tutorías.

CEIP Alba Plata. Reunión con el equipo directivo

CEIP Alba Plata. Reunión con el equipo directivo

Inicio de las reuniones con el equipo directivo del CEIP Alba Plata (Cáceres), para presentar el proyecto PERSONAE y acordar los focos de investigación prioritarios en el centro, durante el curso 2018-2019.

14/02/2018

Capítulo de libro

Coll, C. (2018). Els entorns d’aprenentatge al segle XXI. Cap a un model d’educació distribuïda i interconectada. En AA.VV., Observatori de l’educació local. Anuari 2017 (pp. 57-64). Barcelona: Diputació de Barcelona.

14/01/2018

Colegio FUHEM Montserrat. Comienza el proyecto “Así nacemos”

Colegio FUHEM Montserrat. Comienza el proyecto “Así nacemos”

El alumnado de 1º de Primaria empieza el proyecto “Así nacemos”, preguntándose qué saben sobre el tema, qué les gustaría aprender y cómo

Colegio FUHEM Montserrat. Comienza el proyecto “Perdidos por el Medievo”

Colegio FUHEM Montserrat. Comienza el proyecto “Perdidos por el Medievo”

El alumnado de 5º de Primaria empieza el proyecto “Perdidos por el Medievo”, en el que harán un recorrido histórico por la Edad Media. Reflexionan sobre qué saben acerca de ese período histórico, qué les gustaría aprender y cómo.

2017
17/12/2017

Artículo en Aula de Innovación Educativa

Artículo en Aula de Innovación Educativa

Coll, C. (2017). De la atención a la diversidad a la personalización del aprendizaje. Aula de Innovación Educativa, 267, 29-33.

17/11/2017

I Encuentro sobre Personalización

Se celebra el I Encuentro para que los profesores y profesoras de los centros participantes en la investigación Aprender con Sentido: Estrategias, instrumentos y prácticas de personalización del aprendizaje escolar puedan compartir y reflexionar conjuntamente sobre las experiencias de innovación que están llevando a cabo actualmente. Barcelona, el 17 de noviembre de 2017.

04/11/2017

Conferencia en el Institut d’Estudis Ilerdencs

Conferencia en el Institut d’Estudis Ilerdencs

El Dr. César Coll pronuncia una conferencia sobre La personalització de l’aprenentatge escolar: aprenent de les experiències en el Congrés Internacional organitzat per l’Institut d’Estudis Ilerdencs. Lleida.

13/09/2017

Conferencia en el IES Miguel de Unamuno

Conferencia en el IES Miguel de Unamuno

El Dr. César Coll pronuncia una conferencia sobre La personalización del aprendizaje escolar y el sentido del aprendizaje escolar. IES Miguel de Unamuno de Bilbao.

08/05/2017

Entrevista a César Coll en Educaweb

Entrevista a César Coll: Aprendemos mejor aquello que nos interesa y a lo que podemos dar un valor y un sentido personal. Publicada en Educaweb el 8 de mayo de 2017. Ver entrevista. 

07/05/2017

Entrevista a César Coll en la revista Presència

Entrevista a César Coll publicada a la revista Presència el 7 de maig de 2017. Ver entrevista. 

16/03/2017

Libro sobre personalización

Coll, C. (2017). La personalización del aprendizaje escolar. Ciudad de México: Fundación SM de Ediciones México.

CEIP ALBA PLATA – Cáceres

INS CAL GRAVAT – Manresa – Barcelona
INS CAL GRAVAT

SINS CARDENER – Sant Joan de Vilatorrada – Barcelona

INS D’AURO – Santpedor – Barcelona

INS FRONT MARÍTIM – Barcelona

COLEGIO FUHEM MONTSERRAT – Madrid

ESCOLA GARBÍ PERE VERGÉS – Badalona – Barcelona

ESCOLA GARBÍ PERE VERGÉS – Esplugues – Barcelona

ESCOLA IPSI – Barcelona

IES MIGUEL CATALÁN- Coslada – Madrid

ESCOLA MIQUEL UTRILLO – Sitges – Barcelona

CEIP MOCTEZUMA – Cáceres

INS NAVARCLES – Barcelona

INS QUATRE CANTONS – Barcelona

ESCOLA RIERA DE RIBES – Sant Pere de Ribes – Barcelona

COLEGIO SANTA ANA Y SAN RAFAEL – Madrid

COLEGIO SANTA MARÍA LA BLANCA – Madrid

IES VEGA DEL JARAMA – San Fernando de Henares – Madrid

César Coll, coordinador general (Universitat de Barcelona)

Rubén Arriazu (Universidad de Extremadura)

Anna Engel (Universitat de Barcelona)

Mariana Largo (Universitat de Barcelona)

Elena Martín (Universidad Autónoma de Madrid)

Antonio Membrive (Universitat de Barcelona)

Iris Merino (Universitat de Barcelona)

Mara Nieto (Universidad Autónoma de Madrid)

Judith Oller (Universitat de Barcelona)

Ana Remesal (Universitat de Barcelona)

Mª José Rochera (Universitat de Barcelona)

Mariana Solari (Universidad de Extremadura)

Jaime Fauré (Universitat de Barcelona)

Camila Cáceres (estudiant del Màster Interuniversitari de Psicologia de l’Educació, MIPE)

Catalina Lizama (estudiant del Doctorat Interuniversitari de Psicologia de l’Educació, DIPE)

Natalia Silva (estudiant del Doctorat Interuniversitari de Psicologia de l’Educació, DIPE)

Sofía Adanovna Varona (estudiant del Màster Interuniversitari de Psicologia de l’Educació, MIPE)

Alexandra Villablanca (estudiant del Màster Interuniversitari de Psicologia de l’Educació, MIPE)

María Isabel Vizquerra (estudiant del Màster Interuniversitari de Psicologia de l’Educació, MIPE)