Les experiències dels joves fora de l’escola relacionades amb la ciència i la tecnologia i el seu impacte en la seva actitud cap a la ciència [BLE_STEM]

 

El projecte BLE_STEM ha tingut com a finalitat recaptar informació sobre les activitats relacionades amb la ciència i la tecnologia en les quals participen habitualment fora del context escolar nens i joves. Gràcies a l’espectacular desenvolupament de les tecnologies mòbils i les xarxes sense fils, en els últims anys han aparegut nous contextos d’activitat que ofereixen als nens i joves oportunitats i recursos per a aprendre. Aquestes experiències d’aprenentatge són cada vegada més nombroses i significatives i permeten a nens i joves adquirir coneixements i desenvolupar competències de diferent naturalesa. El focus del projecte en les experiències d’aprenentatge quotidianes relacionades amb la ciència i la tecnologia enllaça amb la preocupació actual per promoure l’interès i la motivació dels estudiants per aquests àmbits de coneixement i millorar el seu ensenyament i aprenentatge en el context escolar.