informe

Student agency for 2030. OECD Future of Education and Skills 2030 Conceptual learning framework.

2024-04-30T11:12:10+01:00Tags: , , , , |

The concept of student agency, as understood in the context of the OECD Learning Compass 2030, is rooted in the principle that students have the ability and the will to positively influence their own lives and the world around them. Student agency is thus defined as the capacity to set a goal, reflect and act responsibly to effect change. It is about acting rather than being acted upon; shaping rather than being shaped; and making responsible decisions and choices rather than accepting those determined by others. When students are agents in their learning, that is, when they play an active role [...]

Anuari 2022. Els reptes de l’educació a Catalunya

2024-04-30T11:27:50+01:00Tags: , , , , , |

Tarabini, A. (Dir.). Anuari 2022. Els reptes de l’educació a Catalunya. Fundació Jaume Bofill.   L’Anuari 2022, dirigit per Aina Tarabini, aborda alguns dels reptes prioritaris del sistema educatiu català per garantir l’èxit educatiu per a tothom. S’organitza en 11 capítols i unes conclusions que presenten un diagnòstic acurat de l’estat de l’educació a Catalunya i que identi­fiquen un seguit de propostes i palanques de canvi per seguir avan­çant en una agenda sòlida de transformació educativa.

Personalizar, un modelo para una educación de calidad en el siglo XXI

2022-11-29T16:52:12+01:00Tags: , , |

El siguiente recurso consiste en un informe de expertos sobre la personalización del aprendizaje en educación. Varios expertos de todo el mundo han participado en el informe Delphi “Personalizar, un modelo para una educación de calidad en el siglo XXI”. En motivo del 50 aniversario de Institució Familiar de Educació y dada la importancia de la personalización en educación en la actualidad, desde Impuls Educació se ha desarrollado un informe Delphi sobre Educación Personalizada. Un Delphi es una consulta a un grupo de expertos sobre un tema para llegar a unas ideas de consenso. En este Delphi han participado expertos de [...]

Learning together: Adapting methods for family and community research during a pandemic

2021-07-20T18:50:28+01:00Tags: , , |

In July 2020, Dr. Brigid Barron and her team at Stanford University’s Graduate School of Education and the Joan Ganz Cooney Center convened a virtual workshop to mobilize a community of investigators to explore innovative methods for studying family and community learning during the pandemic. Participants included research teams from Stanford University, University of Washington, and the University of Michigan. This report summarizes the strategies and insights generated at this workshop so that they may be shared among a wider network of researchers, practitioners, funders, and policymakers concerned with achieving more equitable educational outcomes during and beyond the pandemic lockdowns. Link: [...]

Programa Ciutat-Escola Sabadell

2021-06-22T10:29:22+01:00Tags: , , , , , |

Projecte de l’Ajuntament de Sabadell que, actuant com a engranatge entre escoles/instituts i entorn, posa a l’abast dels centres educatius de la ciutat els recursos que ofereix el municipi (empreses, entitats i institucions) per ampliar les oportunitats d’aprenentatge de l’alumnat en horari lectiu. A través del Catàleg d’activitats del Programa la Regidoria d’Educació ofereix a les escoles i instituts tallers, visites i activitats de tot tipus: científico-tecnològiques, artístiques, d’educació en valors, d’educació per al consum, de salut, d’història i patrimoni, d’orientació a l’emprenedoria, etc. La publicació del catàleg i la tramitació de les inscripcions es fan íntegrament a través d’una pàgina [...]

Anuari 2020: L’estat de l’educació a Catalunya

2021-05-17T21:30:59+01:00Tags: , , , , , , , , , , |

L'Anuari 2020: L'estat de l'educació a Catalunya revisa els principals indicadors sobre la realitat del sistema educatiu català i aporta propostes al voltant dels desafiaments que planteja la necessitat d’avançar cap a una educació de qualitat i generadora d’oportunitats per al conjunt de l’alumnat. L'elaboració de aquest document ha estat a càrrec de deu experts coordinats per César Coll, IP del nostre equip d'investigació, i Bernat Albaigés, investigador en l'àmbit de l'educació i director del Anuari 2016. En aquest Anuari 2020, els autors analitzen i ofereixen propostes al voltant dels desafiaments que planteja la necessitat d’avançar cap a un sistema educatiu capaç de satisfer [...]

Revisiting the Potential Uses of Media in Children’s Education

2021-04-08T08:30:31+01:00Tags: , , |

When Sesame Street launched in 1969, it was the first show to attempt to teach young children school-readiness skills with catchy songs and playful Muppets. Not only did it revolutionize the children’s media landscape, the program sparked a love of learning among generations of children all over the world. For Revisiting the Potential Uses of Media for Children’s Education, journalist Chris Berdik interviewed more than 20 experts from a range of fields, including developmental psychologists, educators, media historians, app developers, as well as education nonprofit leaders and funders, to understand some of the lessons that can be learned from the successes and failures of children’s [...]

SCOPE. Herramienta del progreso de la educación en el mundo

2021-03-22T10:10:50+01:00Tags: , , , , , , , |

La herramienta del progreso de la educación (SCOPE), de UNESCO, reúne datos administrativos, encuestas de hogares, evaluaciones del aprendizaje y datos de la financiación de la educación de diversos productores de datos, en particular del Instituto de Estadística de la UNESCO, a fin de analizar los progresos realizados para lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS4) relativo a la educación: "Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos" (Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all) SCOPE completa la edición impresa del Informe de Seguimiento de la Educación en [...]

UNESCO 2020. Inclusión y educación: todos y todas sin excepción

2021-03-23T08:53:42+01:00Tags: , , , |

Nunca antes había sido tan crucial convertir la educación en un derecho universal y una realidad para todos. Nuestro mundo en rápida mutación se enfrenta constantemente a desafíos considerables, desde las innovaciones tecnológicas desestabilizadoras hasta el cambio climático, pasando por los conflictos, el desplazamiento forzado de personas, la intolerancia y el odio, que agravan aún más las desigualdades y tendrán repercusiones en los próximos decenios. La pandemia de Covid-19 ha evidenciado y ahondado aún más estas desigualdades, así como la fragilidad de nuestras sociedades. Más que nunca, tenemos la responsabilidad colectiva de apoyar a los más vulnerables y desfavorecidos, contribuyendo a [...]

Aprendre a aprendre: quins programes funcionen?

2021-03-18T17:07:17+01:00Tags: , , , , |

Aquest document de la Fundació Bofill titulat Aprendre a aprendre: quins programes funcionen?. Síntesi d’evidències i aportacions de Març 2021, sintetitza els resultats de la segona part de l’informe Què funciona en educació? #5, de novembre de 2016, que inclou la revisió de sis metanàlisis que cobreixen prop de 300 programes d’autoregulació de l’aprenentatge i una revisió de revisions que cobreix 14 metanàlisis i 668 estudis. La síntesi recull també les principals idees sorgides en els actes celebrats per presentar-lo en públic. Descarrega el PDF  

Go to Top