Aprendre amb sentit: estratègies, instruments i pràctiques de personalització de l’aprenentatge escolar [AcS]

 

El projecte de recerca Aprendre amb sentit: estratègies, instruments i pràctiques de Personalització de l’aprenentatge escolar s’inscriu en el marc dels esforços desplegats actualment en diferents àmbits per a reforçar el sentit que nens i joves atribueixen als aprenentatges que duen a terme en les institucions d’educació formal i escolar. Concretament, la seva finalitat és identificar, documentar, analitzar i donar a conèixer experiències, propostes i pràctiques de personalització de l’aprenentatge escolar, així com les estratègies i instruments utilitzats en les mateixes amb capacitat contrastada per a promoure l’aprenentatge amb sentit entre l’alumnat.