El Grup de Recerca en Interacció i Influència Educativa (GRINTIE) està adscrit al Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació de la Universitat de Barcelona. Des de l’inici de la seva activitat, a la fi de la dècada dels 80, està dirigit pel Dr. César Coll. Des de l’any 1995, forma part del grup de recerca sobre Desenvolupament, interacció i comunicació en contextos educatius, reconegut com a Grup de Recerca Consolidat pel Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya. En els últims anys el grup ha desenvolupat diversos projectes de recerca amb altres grups i investigadors de la Universitat Autònoma de Madrid, la Universitat d’Extremadura, la Universitat de Girona i la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic.

Universitat de Barcelona
P. Vall d’Hebron, 171 – 08035 Barcelona, Espanya
Tel. 933 125 843 | Fax. 934 021 368
bridginglearning@gmail.com

Veure en GoogleMaps

Investigadors actuals dels projectes BLE

 

César Coll Salvador

ccoll@ub.edu

Doctor en Psicologia i catedràtic de Psicologia Evolutiva i de l’Educació de la Universitat de Barcelona. Ha impulsat i dirigit recerques i treballs sobre les aplicacions i implicacions pedagògiques de la teoria genètica, l’orientació i la intervenció psicopedagògica, el disseny i desenvolupament del currículum escolar, l’anàlisi dels processos d’interacció en situacions educatives i l’avaluació dels aprenentatges escolars. Ha participat activament en diversos projectes i processos de reforma i innovació educativa a Espanya i altres països llatinoamericans, especialment en el que concerneix els aspectes curriculars i psicopedagògics. Els seus interessos actuals tenen com a focus l’anàlisi de les pràctiques educatives, el discurs educatiu, l’impacte de les TIC en l’educació, l’articulació dels escenaris d’aprenentatge formal i informal i la personalització de l’aprenentatge escolar.

Rosa Colomina Álvarez

 rosacolomina@ub.edu

Doctora en Psicologia i professora titular de Psicologia de l’Educació del Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació de la Universitat de Barcelona. En l’actualitat, la seva investigació se centra en l’estudi dels processos de reflexió sobre situacions de la pràctica docent per a la millora de la formació de professorat.

Anna Engel Rocamora

anna.engel@ub.edu

Doctora en Psicologia i professora agregada en el departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació de la Universitat de Barcelona. Els seus interessos actuals se centren en temàtiques relacionades amb els usos de les tecnologies digitals de la informació i de la comunicació per a la innovació i millora dels processos d’ensenyament i d’aprenentatge com la configuració d’entorns personals d’aprenentatge o els processos de construcció de coneixement en entorns col·laboratius, i la personalització de l’aprenentatge escolar.

Jaime Fauré

j.faurek@gmail.com

Psicòleg amb magíster en psicologia de leducació. Actualment exerceix com a professor a la Universitat Andrés Bello, a Xile, i com a investigador pre-doctoral de la Universitat de Barcelona, Espanya. Col·laborador al GRINTIE de la Universitat de Barcelona i INTEA de la Universitat Andrés Bello. Els seus interessos acadèmics giren al voltant dels processos de construcció identitària involucrats en les activitats daprenentatge i ensenyament.

Anna Ginesta Fontserè

 aginesta@ub.edu

Doctora en Psicologia, llicenciada en Pedagogia, diplomada en Magisteri i titulada en el Màster en Psicologia de l’Educació. Professora associada del Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació de la Universitat de Barcelona. Ha desenvolupat la seva tasca docent i investigadora en l’àrea de Psicologia de l’Educació i en el Pràcticum en els Graus d’Educació Infantil i Primària.

 Júlia Griful Freixenet

julia.griful.freixenet@vub.be

Doctora en Ciències de l’Educació per la Vrije Universiteit Brussel (Brussel·les, Bèlgica). És investigadora postdoctoral al grup de recerca GRINTIE al Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació de la Universitat de Barcelona, ​​amb una beca postdoctoral Juan de la Cierva del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d’Espanya. Els seus interessos actuals de recerca inclouen la creació d’entorns d’aprenentatge inclusius a través del Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA) i les estratègies de personalització de l’aprenentatge escolar.

Mariana Largo Sierra

mariana.largo@ub.edu

Licenciada en Psicología por la Universidad del Valle (Colombia) y titulada en el Master Interuniveristario de Psicología de la Educación, es doctoranda del programa de Doctorado Interuniveristario de Psicología de la Educación y está desarrollando la tesis “Los discursos sobre el aprendizaje y ser aprendiz en la construcción de la identidad de aprendiz” bajo la dirección del Dr. César Coll y la Dra. Leili Falsafi. Actualmente es investigadora en formación en el marco de las ayudas del Plan Estatal de I+D+I del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España.

Catalina Lizama Bucarey

catalizama@uchile.cl

Graduada en Psicologia per la Universitat de Xile i amb un Máster de Psicologia Educacional a la mateixa casa d’estudis. Actualment, és doctoranda del programa de Doctorat Interuniversitari de Psicologia de l’Educació a la Universitat de Barcelona i està desenvolupant la seva tesi sobre identitat d’aprenent amb estudiants universitaris sota la direcció del Dr. César Coll i la Dra. Anna Engel.

Clara Madrid Alejos

claram26@hotmail.com

Graduada en Psicologia per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), i titulada en el Màster de Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge a la mateixa universitat. Actualment és doctoranda del programa de Doctorat Interuniversitari de Psicologia de l’Educació, sota la direcció de la Dra. Judith Oller. Els seus interessos de recerca se centren, d’una banda, en explorar com el professorat afavoreix l’establiment de connexions entre les experiències d’aprenentatge de l’alumnat que tenen lloc dins i fora de l’institut en el treball per projectes (ABP) i, per un altre, en la indagació sobre el valor que té aquesta estratègia de personalització en termes de sentit dels aprenentatges escolars, i en la construcció de la trajectòria individual d’aprenentatge dels alumnes i la seva identitat com a aprenents.

Antonio Membrive Ruiz

amembrive@ub.edu

Graduat en Psicologia per la Universitat de Barcelona i titulat amb el Màster Interuniversitari de Psicologia de l’Educació. Ha estat investigador predoctoral en el marc del programa d’ajudes per a la contractació de personal investigador novell (FI) de la Generalitat de Catalunya i en l’actualitat és professor associat del Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació de la Universitat de Barcelona. Desenvolupa la tesi en el Doctorat Interuniversitari de Psicologia de l’Educació centrada en la connexió entre experiències d’aprenentatge de nens i joves a través de diferents contextos. Els seus interessos de recerca es relacionen amb les trajectòries personals d’aprenentatge, els processos d’atribució de sentit i les estratègies de personalització de l’aprenentatge escolar

Iris Merino Rubio

imerino@ub.edu

Doctora en Psicologia, graduada en Educación Primaria i titulada en el Màster Interuniversitari de Psicologia de l’Educació, per la Universitat de Barcelona. Ha estat investigadora en formació del programa d’ajudes per a la formació del professorat universitari del Ministeri d’Educació, Cultura i Deporto del Govern d’Espanya i es professora associada en el departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació de la Universitat de Barcelona. Els seus interessos actuals se centren en la personalització de l’aprenentatge i la connexió d’experiències d’aprenentatge dins i fora de l’escola.

Marta Minguela Brunat

martaminguela@ub.edu

Doctora en Psicologia amb Menció Europea i professora lectora al departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació de la Universitat de Barcelona. Els seus interessos actuals de recerca se centren en temàtiques relacionades amb l’autoregulació dels processos de lectura i escriptura per a aprendre, amb els processos d’assessorament col·laboratiu pel canvi i la millora de les pràctiques educatives, i amb la personalització dels aprenentatges.

Judith Oller Badenas

jollerb@ub.edu

Doctora en Psicologia per la Universitat de Girona i professora agregada en el Departament Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació de la Universitat de Barcelona. Ha treballat sobre l’ensenyament i aprenentatge de segones llengües en contextos multilingües per part de l’alumnat immigrant a Catalunya, i en programes d’alfabetització de dones adultes procedents de minories ètniques i culturals. Els seus interessos actuals de recerca se centren en l’estudi de les estratègies de personalització de l’aprenentatge escolar dins del marc de l’escola inclusiva, les experiències subjectives d’aprenentatge dels alumnes i l’estudi de les continuïtats i discontinuïtats educatives entre els aprenentatges que es realitzen dins i fora de l’escola.

Javer Onrubia Goñi

javier.onrubia@ub.edu

Doctor en Psicologia i profesor titular del Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació de la Universidad de Barcelona. Ha estat vinculat a les diverses activitats de GRINTIE des de la formació del Grup. Els seu interès investigador s’ha centrat en l’estudi, des d’una perspectiva constructivista d’orientació sociocultural, dels processos de influència educativa, és a dir, l’estudi de cóm algunes persones ajuden a d’altres a aprendre en el marc de l’activitat conjunta i a través de la mediació del discursos. En els darrers anys, aquest focus s’ha concretat en l’anàlisi d’aquests processos en tres tipus de situacions: situacions d’aprenentatge col·laboratiu mediat por ordenador, situacions d’assessorament entre psicòlegs educatius y mestres o professors, i situacions de reflexió sobre la pràctica en què participen estudiants en pràctiques y els seus tutors.

Jordi Renom-Pinsach es professor de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona. Des de 1987 les seves arees d’intervenció són la mesura en psicologia i educació i el factor psicològic en l’esport. Ha estat formador i consultor metodològic en més de 80 projectes de transferència universitat y empresa. Com a responsable del projecte Testing-Quest coordina serveis a mida de creació i control de qualitat d’instruments d’avaluació.

Maria José Rochera Villach

mjrochera@ub.edu

Doctora en Psicologia per la Universitat Autònoma de Madrid, institució en la qual va realitzar també la Llicenciatura en Psicologia i el Màster en Psicologia de l’Educació. Actualment és professora Ajudant Doctora en el departament de Psicologia i Antropologia de la Universitat d’Extremadura. Els seus interessos actuals se centren, d’una banda, en els processos de construcció de la identitat professional dels orientadors educatius novells i, de l’altra, en els processos d’innovació educativa i les estratègies de personalització que els centres escolars posen en marxa per a contribuir al fet que l’alumnat atribueixi un sentit i valor personal als seus aprenentatges.

Natalia Silva Pasten

nati.silva@gmail.com

Graduada en Psicologia per la Universidad de Chile i titulada amb un Màster en Psicologia de l’Educació per la mateixa institució. Actualment, cursa el Doctorat Interuniversitari en Psicologia de l’Educació de la Universitat de Barcelona, amb suport del programa Beca Chile. Els seus interessos de recerca es relacionen amb les trajectòries personals d’aprenentatge, processos d’atribució de sentit, perspectiva de gènere, equitat i inclusió educativa.

Sofia Adanovna Varona Klioukina

sofia.varona.klioukina@gmail.com

Llicenciada en Psicologia per la Pontifícia Universitat Catòlica del Perú (PUCP) i titulada en el Màster Interuniversitari en Psicologia de l’Educació de la Universitat de Barcelona (UB). En l’actualitat forma part del programa de Doctorat Interuniversitari en Psicologia de l’Educació de la Universitat de Barcelona i el seu tema de recerca se centra en l’ús de les Tecnologies Digitals de la Informació i la Comunicació (TIC) al servei de la personalització de l’aprenentatge en pràctiques educatives escolars, sota la direcció del Dr. César Coll i la Dra. Anna Engel. Els seus interessos de recerca actuals s’enfoquen en les estratègies de la personalització de l’aprenentatge escolar.

Horacio Vidosa Castro

horaciovidosa@ub.edu

Llicenciat en Psicologia per la Universitat Nacional de Mar del Plata i Màster Interuniversitari de Psicologia de l’Educació per la Universitat de Barcelona. Actualment és professor associat a la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona i professor associat a la Universitat Oberta de Catalunya. Forma part del grup d’Innovació Docent en Psicologia de l’Educació de la UB (GIDPE) i té experiència quant als processos d’innovació docent relacionats amb l’aprenentatge col·laboratiu dels estudiants en entorns en línia i presencials, la construcció del coneixement de manera reflexiva en la formació de mestres i la col·laboració entre escola-universitat, els processos d’autoregulació dels estudiants, i la implicació i la personalització dels aprenentatges. També exerceix en l’àmbit privat com a psicòleg clínic.

María Isabel Vizquerra Flecher

mariaisabelvizquerra@gmail.com

Llicenciada en Psicologia per la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) i titulada al Màster Interuniversitari en Psicologia de l’Educació de la Universitat de Barcelona (UB). Actualment és estudiant del Doctorat Interuniversitari en Psicologia de l’Educació de la Universitat de Barcelona i el tema d’interès i investigació se centra en la presa en consideració i el desenvolupament dels interessos de l’alumnat en el marc de la personalització de l’aprenentatge escolar. Els seus directors de tesi són el Dr. César Coll i la Dra. Anna Engel.

Col·laboradors actuals dels projectes BLE

Francesc Almagro Corral

Llicenciat en Psicologia a la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster Interuniversitari en Psicología de l’Educació a la Universitat de Barcelona. Actualment, en el  programa del Doctorat interuniversitari de Psicologia de l’Educació de la Universitat de Barcelona, fent recerca sobre la estrategia de personalització dels aprenentatges “presa de decisions” de l’alumnat per incorporar la seva veu a l’activitat escolar, sota la direcció de la Dra. Judith Oller.

Fernando Ávila Clavijo

Candidat a doctor al programa de Doctorat Interuniversitari de Psicologia de l’Educació de la Universitat de Barcelona (Espanya). Llicenciat en Filosofia de la Pontifícia Universitat Javeriana (Colòmbia). Té un Màster en Tecnologia Educativa i mitjans innovadors per a l’educació del Tecnològic de Monterrey (Mèxic). Els seus interessos actuals se centren en la conceptualització, anàlisi i mesurament de les competències digitals docents, els usos de les TIC centrades en l’aprenent, les estratègies pedagògiques amb tecnologia en benefici de la inclusió, la personalització i el compromís estudiantil en els processos formatius.

María de la Paz Olivos Huneeus

Llicenciada en Filosofia de la Universitat Catòlica de Xile i Màster en Consultoria Psicològica de Pal Alt University, Califòrnia. Actualment, candidata a doctora en el programa de Doctorat Interuniversitari de Psicologia de l’Educació de la Universitat de Barcelona, i investigant, en nivells de primària de dos establiments xilens, sobre els docents com Altres Significatius i la seva influència en la Identitat d’Aprenenta i atribució de sentit a l’aprenentatge, sota la direcció de la Dra. Anna Engel.