BLE acull actualment quatre projectes de recerca finalitzats:

Projecte BLE_STEM

Les experiències dels joves fora de l’escola relacionades amb la ciència i la tecnologia i el seu impacte en l’actitud davant la ciència

Finançat per la Fundació La Caixa (convocatòria d’ajudes a la recerca RecerCaixa 2013), ha tingut com a focus les activitats i les experiències d’aprenentatge relacionades amb la ciència i la tecnologia (2014-2017).

proyecto acs

Projecte AcS

Aprendre amb sentit. Estratègies, instruments i pràctiques de personalització de l’aprenentatge escolar

Finançat per l’Institut de Tecnologia, Educació i Aprenentatge, INTEA, de la Fundació SM, té com a focus identificar, documentar, analitzar i donar a conèixer experiències, propostes i pràctiques de personalització de l’aprenentatge escolar, així com les estratègies i instruments utilitzats en aquestes, amb capacitat contrastada per a promoure i reforçar l’aprenentatge amb sentit entre l’alumnat (2016-2019).

Projecte BLE_LI

Experiències d’aprenentatge i identitat d’aprenent en l’era digital: itineraris d’aprenentatge en contextos educatius formals i no formals.

Finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat d’Espanya (convocatòria de projectes d’I+D+I 2013), ha tingut com a focus la construcció de la identitat d’aprenenta en el marc de la societat de la informació (2014-2017).

Proyecto PERSONAE

Projecte PERSONAE

El desafiament de la personalització de l’aprenentatge escolar: principis, posicionaments i implementació en els centres educatius

Finançat pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, té com a focus central estudiar un conjunt d’iniciatives i propostes de personalització de l’aprenentatge dirigides a reforçar el sentit que nens, adolescents i joves atribueixen als aprenentatges que duen a terme a les escoles i en els instituts (2017-2020).