Experiències d’aprenentatge i identitat d’aprenent en l’era digital: itineraris d’aprenentatge en contextos educatius formals i no formals [BLE_LI]

 

En el marc de la denominada Societat de la Informació (SI), la incorporació de les TIC a pràcticament tots els àmbits de l’activitat humana ha impulsat noves i múltiples oportunitats per a aprendre, igual que ha ampliat de forma considerable el potencial dels escenaris tradicionals com a fonts d’aprenentatge. Per aquest motiu la participació en les activitats que tenen lloc en contextos diversos és cada vegada més una font important d’aprenentatge.

Les persones transitem per aquests contextos, participem en les activitats que en ells tenen lloc, aprofitem en major o menor mesura les oportunitats que ofereixen per a aprendre i tenim experiències d’aprenentatge que proporcionen la matèria primera per a construir una representació de nosaltres mateixos com a aprenents, és a dir, que afavoreixen la construcció de la nostra identitat d’aprenent (IdA). En aquesta línia d’idees, el projecte BLE_LI va buscar aprofundir en com les persones ens construïm com a aprenentes i en els processos de construcció de la IdA.