Un diagnòstic exhaustiu de la realitat de l’educació a Catalunya i situa els principals desafiaments i opcions de millora https://fundaciobofill.cat/publicacions/anuari2020