Personalitzar els aprenentatges a través dels interessos dels alumnes i les alumnes. Col·laboració de l’equip docent i implicació de l’alumnat.

 

La hipòtesi de partida del projecte és doble. D’una banda, es considera que, en el marc de la nova cultura de l’aprenentatge associada a la societat de la informació, és necessari introduir canvis substancials en les pràctiques educatives escolars, dirigits a adaptar aquestes pràctiques a les necessitats plantejades per la nova ecologia de l’aprenentatge. Entre aquests canvis, l’adopció d’una perspectiva de personalització, i en particular la presa en consideració dels interessos de l’alumnat com a punt de partida de l’acció educativa, ocupen un lloc fonamental, perquè afecten directament la possibilitat que l’alumnat pugui, en el context actual, atribuir sentit a l’aprenentatge escolar i desenvolupar la necessària implicació i compromís amb aquest aprenentatge.

D’altra banda, es considera que el canvi i la millora de les pràctiques educatives orientades al treball amb i a partir dels interessos de l’alumnat és un procés que resulta indissociable del desenvolupament de comunitats professionals docents compromeses amb la innovació i la transformació educativa. Comprendre aquestes dinàmiques de treball conjunt i els factors que influeixen en elles, així com els processos que permeten que es desenvolupin de manera reeixida, resulta, per tant, fonamental perquè el canvi en les pràctiques educatives escolars sigui possible.

El projecte Personalitzar els aprenentatges a través dels interessos dels alumnes i les alumnes. Col·laboració de l’equip docent i implicació de l’alumnat, Implica-t,  té com a focus estudiar processos d’implementació d’iniciatives i propostes de personalització de l’aprenentatge centrades en la presa en consideració dels interessos de l’alumnat com a punt de partida de l’acció educativa dirigida a reforçar el sentit que l’alumnat atribueixen als aprenentatges que duuen a terme a les escoles i als instituts.