La Fundació Jaume Bofill organitza el debat anomenat “Diversificació i inclusió a l’escola: com millorar l’atenció a les diversitats d’aprenentatge?” El debat serà presentat per Marc Balaguer, Director d’Ivàlua, i moderat per Ismael Palacín, Director de la Fundació Jaume Bofill.

  • Data: 27/11/2019
  • Hora: 18:00h – 20:00h
  • Lloc de realització: Passeig de Sant Joan, 108, Barcelona.

La finalitat d’aquest debat és donar resposta a preguntes com Quins són els impactes de la diversificació curricular en els aprenentatges dels alumnes? Quines són les característiques dels plantejaments i intervencions més efectives? Com podem avançar a casa nostra cap a model de diversificació i inclusivitat més efectius i equitatius? 

En aquest debat es posarà especial atenció a un dels pals de paller dels mecanismes d’atenció a la diversitat, els denominats sistemes i programes de diversificació curricular. Es parlarà de suports específics addicionals i intensius per a alumnes amb necessitats específiques d’aprenentatge, uns suports que a casa nostra s’han aplicat principalment a l’ESO i, en menor mesura, als darrers cursos de primària.

Més informació