La Fundació Bofill, en col·laboració amb l’Editorial Graó, organitza la jornada online “Els evidències a l’aula: una educació amb fonament”.  L’esdeveniment proposa compartir reflexions sobre com organitzar el procés d’ensenyament-aprenentatge, com donar una bona orientació a tot l’alumnat i com treballar la dimensió socioemocional dels nois i noies durant aquest curs.  

Les mesures sanitàries i unes majors necessitats de l’alumnat estan obligant els docents a replantejar i reorganitzar moltes de les pràctiques que duien a terme habitualment. En aquest context, és natural tenir dubtes sobre si les estratègies adoptades són les més adequades per a l’aprenentatge de nens i joves. Com podem saber si estem en el bon camí?

L’esdeveniment permet que els assistents puguin contrastar els seus dubtes sobre treball socioemocional, suport educatiu o orientació amb investigadors i investigadors especialistes en aquestes àrees. Així mateix, es compartiran diverses experiències de docents que s’han ajudat de la recerca per a impulsar el treball per projectes, la personalització dels aprenentatges i l’aplicació de les tecnologies digitals a l’escola. 

La jornada es durà a terme el dia 10 de novembre del 2020 de manera virtual 

L’accés és gratuït. Podràs trobar més informació sobre l’esdeveniment en el següent enllaç:

https://fundaciobofill.cat/agenda/evidencies-aula