La Fundació Jaume Bofill organitza el debat “Com construir una ciutadania crítica i compromesa des de l’educació?” amb Jaume Funes i Marina Garcés.

  • Data: 24/01/19
  • Hora: de 18h a 20h
  • Lloc: Institut Quatre Cantons (Barcelona)

 

Descripció

L’actualitat ens demana tenir un posicionament constant davant temes controvertits i injustícies socials. Cal entrenar les capacitats per a poder reflexionar d’una manera crítica sobre l’entorn, argumentar, discernir, construir opinió des de la flexibilitat i prendre partit en causes que ho demanen. Necessitem una ciutadania compromesa capaç de buscar solucions i de prendre decisions que impactin positivament a els comunitats. Els centres educatius són un espai privilegiat per estimular que infants i joves es qüestionin i desafiin la seva realitat, l’entenguin, l’interpretin i s’impliquin tot transformant les seves vides i la dels altres.

+ informació