Projecte de l’Ajuntament de Sabadell que, actuant com a engranatge entre escoles/instituts i entorn, posa a l’abast dels centres educatius de la ciutat els recursos que ofereix el municipi (empreses, entitats i institucions) per ampliar les oportunitats d’aprenentatge de l’alumnat en horari lectiu.

A través del Catàleg d’activitats del Programa la Regidoria d’Educació ofereix a les escoles i instituts tallers, visites i activitats de tot tipus: científico-tecnològiques, artístiques, d’educació en valors, d’educació per al consum, de salut, d’història i patrimoni, d’orientació a l’emprenedoria, etc. La publicació del catàleg i la tramitació de les inscripcions es fan íntegrament a través d’una pàgina web cosa que en facilita molt la gestió.

Per tal de garantir l’equitat es llença de manera paral·lela una convocatòria d’ajuts als centres, que són els qui determinen la destinació dels recursos: costejant la participació d’alumnat amb majors dificultats econòmiques, finançant les activitats que considerin prioritàries o sufragant la despesa de transport. A banda d’aquests ajuts algunes de les entitats organitzen un nombre limitat d’activitats gratuïtes a les que tenen prioritat d’accés els centres de les zones desfavorides.

PDF