Qui som?

//Qui som?
Qui som?2020-01-23T09:52:46+00:00

El Grup de Recerca en Interacció i Influència Educativa (GRINTIE) està adscrit al Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació de la Universitat de Barcelona. Des de l’inici de la seva activitat, a la fi de la dècada dels 80, està dirigit pel Dr. César Coll. Des de l’any 1995, forma part del grup de recerca sobre Desenvolupament, interacció i comunicació en contextos educatius, reconegut com a Grup de Recerca Consolidat pel Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya. En els últims anys el grup ha desenvolupat diversos projectes de recerca amb altres grups i investigadors de la Universitat Autònoma de Madrid, la Universitat d’Extremadura, la Universitat de Girona i la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic.

Universitat de Barcelona
P. Vall d’Hebron, 171 – 08035 Barcelona, Espanya
Tel. 933 125 843 | Fax. 934 021 368
bridginglearning@gmail.com

Veure en GoogleMaps

Investigadors actuals dels projectes BLE

 

César Coll Salvador

ccoll@ub.edu

Doctor en Psicologia i catedràtic de Psicologia Evolutiva i de l’Educació de la Universitat de Barcelona. Ha impulsat i dirigit recerques i treballs sobre les aplicacions i implicacions pedagògiques de la teoria genètica, l’orientació i la intervenció psicopedagògica, el disseny i desenvolupament del currículum escolar, l’anàlisi dels processos d’interacció en situacions educatives i l’avaluació dels aprenentatges escolars. Ha participat activament en diversos projectes i processos de reforma i innovació educativa a Espanya i altres països llatinoamericans, especialment en el que concerneix els aspectes curriculars i psicopedagògics. Els seus interessos actuals tenen com a focus l’anàlisi de les pràctiques educatives, el discurs educatiu, l’impacte de les TIC en l’educació, l’articulació dels escenaris d’aprenentatge formal i informal i la personalització de l’aprenentatge escolar.

Rubén Arriazu Muñoz

rarriazu@unex.es

Professor Doctor en el departament de Direcció d’Empreses i Sociologia de la Universitat d’Extremadura. Doctor en Sociologia en el programa “Metodologia de la Recerca en Sociologia, Comunicació i Cultura” de la Universitat Complutense de Madrid. Els seus principals àmbits de recerca se centren en metodologia de recerca en Ciències Socials, Tècniques de Recerca Social online, Ecologies de l’Aprenentatge, Polítiques Educatives, Espai Europeu d’Educació Superior, Sociologia de l’Educació i Processos d’Alfabetització Mediàtica.

Anna Engel Rocamora

anna.engel@ub.edu

Doctora en Psicologia i professora agregada en el departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació de la Universitat de Barcelona. Els seus interessos actuals se centren en temàtiques relacionades amb els usos de les tecnologies digitals de la informació i de la comunicació per a la innovació i millora dels processos d’ensenyament i d’aprenentatge com la configuració d’entorns personals d’aprenentatge o els processos de construcció de coneixement en entorns col·laboratius, i la personalització de l’aprenentatge escolar.

Mariana Largo Sierra

mariana.largo@ub.edu

Licenciada en Psicología por la Universidad del Valle (Colombia) y titulada en el Master Interuniveristario de Psicología de la Educación, es doctoranda del programa de Doctorado Interuniveristario de Psicología de la Educación y está desarrollando la tesis “Los discursos sobre el aprendizaje y ser aprendiz en la construcción de la identidad de aprendiz” bajo la dirección del Dr. César Coll y la Dra. Leili Falsafi. Actualmente es investigadora en formación en el marco de las ayudas del Plan Estatal de I+D+I del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España.

Elena Martín Ortega

elena.martin@uam.es

Doctora en Psicologia i Catedràtica de Psicologia Evolutiva i de l’Educació en la Universitat Autònoma de Madrid. Directora del Màster en Psicologia de l’Educació d’aquesta mateixa universitat. Ha dut a terme recerques en el camp de l’assessorament psicopedagògic, les concepcions de docents i estudiants sobre l’ensenyament i l’aprenentatge, el currículum i l’avaluació educativa, i el desenvolupament de la competència d’aprendre a aprendre a través de l’escriptura. Ha participat en el disseny i posada en marxa de reformes educatives a Espanya. Els seus interessos actuals estan centrats en l’anàlisi de les pràctiques educatives des de la perspectiva d’atenció a la diversitat i la personalització i en el treball conjunt amb centres escolars per a recolzar-los en aquesta línia de millora.

Antonio Membrive Ruiz

amembrive@ub.edu

Graduado en Psicología por la Universitat de Barcelona y titulado con el Máster Interuniversitario de Psicología de la Educación. Es investigador predoctoral del Departamento de Cognición, Desarrollo y Psicología de la Educación de la Universitat de Barcelona en el marco del programa de ayudas para la contratación de personal investigador novel (FI) de la Generalitat de Catalunya. Desarrolla la tesis en el Doctorado Interuniversitario de Psicología de la Educación, centrada en la conexión entre experiencias de aprendizaje de niños y jóvenes a través de diferentes contextos. Sus intereses de investigación se relacionan con las trayectorias individuales de aprendizaje, los procesos de atribución de sentido y las estrategias de personalización del aprendizaje escolar.

Iris Merino Rubio

imerino@ub.edu

Graduada en Educación Primaria por la Universitat de Barcelona y titulada en el Máster Interuniversitario de Psicología de la Educación. Actualmente es investigadora en formación del programa de ayudas para la formación del profesorado universitario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España. Es doctoranda del programa de Doctorado Interuniveristario de Psicología de la Educación y está desarrollando la tesis sobre la personalización del aprendizaje y la conexión de experiencias de aprendizaje dentro y fuera de la escuela bajo la dirección del Dr. César Coll y la Dra. Anna Engel.

Mara Nieto González

mara.nieto.g@gmail.com

Graduada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Madrid, i titulada en el Màster de Psicologia de l’Educació i en el Màster de Formació del Professorat d’ESO i Batxillerat en la mateixa universitat. Actualment és doctoranda del programa de Doctorat en Psicologia de la Universitat Autònoma de Madrid, i està desenvolupant la seva tesi sobre com educar amb perspectiva de gènere en Educació Secundària, sota la direcció de les Dres. Elena Martín i Mariana Solari. Els seus interessos de recerca se centren, d’una banda, en l’educació i convivència des d’un punt de vista feminista i la seva connexió amb el currículum i l’àmbit de l’educació formal i, per un altre, en els processos d’innovació educativa i les estratègies de personalització dels aprenentatges escolars.

Judith Oller

jollerb@ub.edu

Doctora en Psicologia per la Universitat de Girona i professora lectora del Departament Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació de la Universitat de Barcelona. Ha treballat sobre l’ensenyament i aprenentatge de segones llengües en contextos multilingües per part de l’alumnat immigrant a Catalunya, i en programes d’alfabetització de dones adultes procedents de minories ètniques i culturals. Els seus interessos actuals de recerca se centren en l’estudi de les estratègies de personalització de l’aprenentatge escolar dins del marc de l’escola inclusiva, les experiències subjectives d’aprenentatge dels alumnes i l’estudi de les continuïtats i discontinuïtats educatives entre els aprenentatges que es realitzen dins i fora de l’escola.

Ana Remesal Ortiz

aremesal@ub.edu

Licenciada en Psicopedagogía y Doctora en Psicología con Mención Europea por la Universidad de Barcelona. En 2006 obtiene el premio de doctorado de la facultad de psicología de esta universidad. Formadora de maestros de educación primaria y profesores de educación secundaria, en formación inicial y continua. Sus intereses de investigación abarcan los ámbitos de e-learning, evaluación educativa y concepciones del profesorado y alumnado, particularmente en el área curricular de matemáticas. Ha realizado estancias en distintas universidades extranjeras y mantiene colaboraciones internacionales regulares. Actualmente es profesora colaboradora permanente en el Departamento de Cognición, Desarrollo y Psicología de la Educación, en la Universidad de Barcelona.

Maria José Rochera Villach

mjrochera@ub.edu

Doctora en Psicología y profesora titular del Departamento de Cognición, Desarrollo y Psicología de la Educación de la Universidad de Barcelona. Ha participado en investigaciones y trabajos sobre los procesos de interacción en situaciones educativas, el impacto de las TIC en la educación, la evaluación de los aprendizajes, y el diseño y desarrollo del currículum. Sus intereses actuales se orientan hacia el estudio la evaluación y el feedback formativo, y los procesos de atribución de sentido y las estrategias de personalización del aprendizaje escolar.

Mariana Solari Maccabelli

msolari@unex.es

Doctora en Psicologia per la Universitat Autònoma de Madrid, institució en la qual va realitzar també la Llicenciatura en Psicologia i el Màster en Psicologia de l’Educació. Actualment és professora Ajudant Doctora en el departament de Psicologia i Antropologia de la Universitat d’Extremadura. Els seus interessos actuals se centren, d’una banda, en els processos de construcció de la identitat professional dels orientadors educatius novells i, de l’altra, en els processos d’innovació educativa i les estratègies de personalització que els centres escolars posen en marxa per a contribuir al fet que l’alumnat atribueixi un sentit i valor personal als seus aprenentatges.