BLE acull actualment un projecte de recerca en curs:

 

Projecte IMPLICA-T

Personalitzar els aprenentatges a través dels interessos dels alumnes i les alumnes. Col·laboració de l’equip docent i implicació de l’alumnat.

Finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació en la convocatòria Projectes d’I+D+i Reptes Recerca, té com a focus estudiar processos d’implementació d’iniciatives i propostes de personalització de l’aprenentatge centrades en la presa en consideració dels interessos de l’alumnat com a punt de partida de l’acció educativa dirigida a reforçar el sentit que l’alumnat atribueixen als aprenentatges que duu a terme a les escoles i en els instituts (2021-2024).