Projectes actuals

/Projectes actuals
Projectes actuals2019-03-10T16:34:33+00:00

BLE acull actualment dos projectes de recerca en curs:

 

proyecto acs

Projecte AcS

Aprendre amb sentit. Estratègies, instruments i pràctiques de personalització de l’aprenentatge escolar

Finançat per l’Institut de Tecnologia, Educació i Aprenentatge, INTEA, de la Fundació SM, té com a focus identificar, documentar, analitzar i donar a conèixer experiències, propostes i pràctiques de personalització de l’aprenentatge escolar, així com les estratègies i instruments utilitzats en aquestes, amb capacitat contrastada per a promoure i reforçar l’aprenentatge amb sentit entre l’alumnat (2016-2019).

Proyecto PERSONAE

Projecte PERSONAE

El desafiament de la personalització de l’aprenentatge escolar: principis, posicionaments i implementació en els centres educatius

Finançat pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, té com a focus central estudiar un conjunt d’iniciatives i propostes de personalització de l’aprenentatge dirigides a reforçar el sentit que nens, adolescents i joves atribueixen als aprenentatges que duen a terme a les escoles i en els instituts (2017-2020).