Newsletter

/Newsletter
Newsletter2020-02-15T11:06:16+00:00

Subscriu-te al nostre butlletí de freqüència bimensual.

Mantenim les teves dades en privat i només les compartim amb aquelles terceres parts que fan el servei possible. Llegeix la nostra política de privacitat per més informació.

 

Política de privacitat

 1. l’accés al butlletí implica acceptar les condicions que estableix aquest text.
 2. La informació continguda al lloc web en el seu conjunt té la finalitat de donar a conèixer l’activitat que GRINTIE-BLE presta. GRINTIE-BLE treballa perquè la informació que es difonen acompleixin la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat.
 3. Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, butlletí, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de GRINTIE-BLE o de tercers que n’hagin autoritzat l’ús al grup. Tot aquest material està subjecte a la legislació de la propietat intel·lectual. Els respectius titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual dels continguts.
 4. GRINTIE-BLE es reserva la facultat de fer modificacions i actualitzacions del seu lloc web en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ.
 5. En relació amb les imatges de persones que apareixen al lloc web, GRINTIE-BLE les publica respectant el dret a la imatge pròpia. Aquestes imatges s’utilitzen exclusivament amb la finalitat de compondre fitxers o vídeos gràfics, elaborats per informar i donar a conèixer l’activitat del grup. En cap cas són utilitzades amb altres finalitats, ni cedides a terceres persones sense l’autorització corresponent.
 6. GRINTIE-BLE té implementades les mesures de seguretat adients per mantenir el lloc web i els seus servidors lliures de qualsevol programa maliciós (malware). L’accés segur al lloc web es fa mitjançant el protocol HTTPS.
 7. GRINTIE-BLE facilita des del seu lloc web un hipervincle als seus perfils de Facebook, Twitter, Youtube, etc., amb l’objectiu de donar a conèixer en quines xarxes socials és present. Una vegada s’accedeix a qualsevol d’aquestes xarxes socials l’usuari està sotmès a les polítiques que cada servei tingui establertes.
 8. GRINTIE-BLE permet rebre a través d’RSS les notícies publicades al seu lloc web.
 9. Qualsevol controvèrsia en relació amb el lloc web de GRINTIE-BLE se substancia davant dels jutjats i tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa al fur, si aquest fos diferent.

 Protecció de dades de caràcter personal

En el cas que faciliteu les vostres dades de caràcter personal, el tractament que se’n pot derivar està sotmès a les previsions de la normativa corresponent sobre protecció de dades de caràcter personal. S’ha de tenir en compte que el lloc web de GRINTIE BLE no és una font accessible al públic de les que preveu aquesta normativa.

a) Dades recollides mitjançant formularis

 1. GIRNTIE-BLE només tracta les dades de caràcter personal dels afectats que són adequades, pertinents i no excessives per al compliment de les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’han obtingut. Així mateix, garanteix la seguretat de les dades de caràcter personal dels usuaris del web mitjançant l’aplicació de diferents tipus de mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu.
 2. Tal com preveu la normativa de protecció de dades, en el cas que un menor d’edat proporcioni dades de caràcter personal, només ho podrà fer si té més de 14 anys. En el cas dels menors de 14 anys, es requereix el consentiment dels pares o tutors. GRINTIE-BLE no assumeix cap responsabilitat sobre les dades de caràcter personal facilitades pels menors de 14 anys que no tinguin el consentiment dels pares o tutors.

b) Dades de transmissió

Les dades de transmissió estan implícites en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. Les dades generades per la navegació en el lloc web de GRINTIE-BLE només es tracten amb finalitats estrictament tècniques i pel personal vinculat al deure de secret.

c) Galetes (cookies)

Les galetes o cookies són petits fitxers de text creats inicialment per facilitar la navegació, si bé posteriorment s’han aplicat a altres àmbits. GRINTIE-BLE fa servir únicament les galetes que permeten que la persona que visita el lloc web navegui d’una manera més fluida i individualitzada.