II Trobada sobre personalització de l’aprenentatge i processos d’innovació educativa

La II trobada sobre personalització de l’aprenentatge i processos d’innovació educativa té com a propòsit proporcionar continuïtat a l’intercanvi d’experiències i coneixements entre el professorat dels centres educatius participants en el projecte de recerca “Aprendre amb Sentit: Estratègies, instruments i pràctiques de personalització de l’aprenentatge escolar”. Partint del coneixement compartit aconseguit en la primera trobada, en aquesta ocasió hem centrat el treball en alguns principis i estratègies de personalització de l’aprenentatge d’especial rellevància i interès que estan presents, en bona mesura, en la majoria de les experiències que s’estan duent a terme en els centres educatius.