El Postgrau Interuniversitari de Psicologia de l’Educació juntament amb el grup de recerca GRINTIE van fer un homenatge al Dr. César Coll, catedràtic emèrit de Psicologia de l’Educació de la Universitat de Barcelona, el divendres 1 de març de 2024 a l’Aula Magna de l’edifici històric de la Universitat de Barcelona.

L’acte es va iniciar amb unes paraules de benvinguda de la coordinadora general del Doctorat Interuniversitari de Psicologia de l’Educació, Dra. Marta Gràcia, i les intervencions del rector de la Universitat de Barcelona, Dr. Joan Guàrdia, i el degà de la facultat de Psicologia, Dr. Antonio Solanas.

A continuació el Dr. Coll va impartir la conferència titulada “Els reptes de la Psicologia de l’Educació en l’actual escenari educatiu”.

 

foto UB: Xenia Fuentes

Seguidament es va fer una sèrie d’intervencions que, guiades per la Dra. Elena Martín, catedràtica de la Universitat Autònoma de Madrid, han traçat la trajectòria professional del Dr. Coll recorrent les seves principals línies de pensament i recerca i els contextos sòcio-institucionals en els que ha participat. Per ordre, van intervenir:

Dra. Isabel Solé, catedràtica de Psicologia Evolutiva i de l’Educació de la Universitat de Barcelona.

Sra. Eulàlia Bassedas, assessora psicopedagògica en diferents Equips d’Assessorament Psicopedagògic (EAP).

Dr. Gerardo Echeita, professor emèrit en el Departament interfacultatiu de Psicologia Evolutiva i de l’Educació de la Universitat Autònoma de Madrid.

Dr. Climent Giné, professor emèrit de la FPCEE Blanquerna de la Universitat Ramón Llull. Va ser subdirector general d’Educació Especial de la Direcció General de Renovació Pedagògica, DEL Ministeri d’Educació i Ciència, i degà de la FPCEE Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.

Dra. Judith Oller, en nom del Dr. Álvaro Marchesi, catedràtic de Psicologia Evolutiva i de l’Educació de la Universitat Complutense de Madrid. Va ser Director General i Secretari d’Estat d’Educació.

Dra. Rosa Colomina, professora titular del departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació de la Universitat de Barcelona.

Dra. Teresa Mauri, catedràtica d’escola universitària del departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació de la Universitat de Barcelona. Va ser vicedegana de recerca la Facultat de Formació del Professorat (avui Facultat d’Educació) de la Universitat de Barcelona.

Dr. Carles Monereo, catedràtic del departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Dra. Anna Engel, professora agregada del departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació i coordinadora del Màster Interuniversitari de Psicologia de l’Educació, de la Universitat de Barcelona.

Dr. Alfonso Bustos, Head of Digital Academy Ricoh Europe de Londres.

Dra. Maria José Rochera, professora titular del departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació de la Universitat de Barcelona.

Sra. Núria Sarria, directora de l’Escola Riera de Ribes de Sant Pere de Ribes (Barcelona).

Dra. Frida Diaz Barriga, professora titular de la facultat de Psicologia de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic i membre del Sistema Nacional d’Investigadors de Mèxic.

Dra. Rosario Cubero, professora titular del departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació de la Universitat de Sevilla.

Sra. Mónica Nadal, directora de recerca de la Fundació Jaume Bofill.

Va tancar l’acte la Dra. Elena Martín amb la seva intervenció.