Aquesta edició se celebra en l’Institut de Recerca i Innovació Educativa de la Universitat de les Illes Balears (IRIE: https://irie.uib.cat) a Palma en format híbrid entre el 8 i el 10 de novembre de 2023, amb el suport de la la Xarxa Espanyola d’Instituts de Recerca en Educació.

El tema principal d’aquesta edició és Teixir xarxes enfront dels desafiaments de l’educació, amb l’objectiu d’analitzar els reptes, tendències i compromisos de la recerca educativa per a impulsar la creació de xarxes internacionals.

Sota aquest lema, a l’IRED’23 se sol·liciten treballs que uneixin la recerca i la pràctica educativa, al·ludint a com totes dues han de conviure en el món actual. De forma específica i no exclusiva ens centrarem en:

  • Educació transformadora a nivell social, justa, equitativa i sostenible
  • Moviments migratoris
  • Plurilingüisme
  • Interacció entre religió i cultures
  • Pràctica fonamentada en evidència científica
  • Estudi de gènere
  • Noves tecnologies
  • Educació inclusiva

Enviament de les comunicacions fins al 30 de juny de 2023

Més informació a https://irie.uib.cat/ired23