En el marc de la proposta Educació 360, que busca connectar els aprenentatges que és produeixen en tots els temps i espais de la vida de les persones, es presenta aquest vídeo que explica com generar un ecosistema educatiu al barri, posant en contacte els centres educatius amb els recursos i propostes educatives que ofereix la comunitat. Aquest és el repte que està treballant el projecte +Educació Sant Andreu (de la ciutat de Barcelona). Es tracta d’un projecte comunitari que neix de la necessitat d’algunes escoles de Sant Andreu de treballar en xarxa per oferir més i millors oportunitats educatives al seu alumnat. Està format per 6 centres educatius de primària i secundària i la cooperativa +Educació. Actualment, el projecte compta amb la participació de més de 50 entitats i equipaments. D’aquesta manera, s’ofereixen a infants i famílies, més de 800 activitats educatives fora de l’escola, al llarg del curs.