Educació 360 és una aliança per a promoure més oportunitats educatives amb equitat i connectar temps i espais educatius. La proposta ha sorgit des de la Fundació Jaume Bofill, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica i la Diputació de Barcelona, qui han decidit sumar esforços i han convocat en ajuntaments, centres educatius, entitats, recursos i iniciatives de tot tipus. Aquestes organitzacions s’han plantejat el repte que tothom tingui més i millors oportunitats educatives en tots els temps i espais de la seva vida i connectar l’educació i els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu, i que cada nen i jove construeixi el seu propi itinerari vital amb equitat i sense exclusions. Per a enfrontar aquest repte, es troben treballant, d’una banda, amb centres educatius que donen resposta al repte de com connectar els espais i els temps educatius de la vida dels nens i joves, tant lectius com no lectius, per a aconseguir que visquin el màxim d’experiències i d’oportunitats d’aprenentatge amb valor educatiu; i per una altra també busquen conèixer iniciatives comunitàries que apostin pel treball i lideratge col·laboratiu entre diversos actors (escoles, famílies, ONG, museus, biblioteques, xarxes, centres de salut, entitats d’oci, universitats…) i que ofereixin oportunitats educatives d’aprenentatge i desenvolupament als nens i joves.

https://www.educacio360.cat/