Els Itineraris Culturals de Kuopio tenen com a objectiu incorporar la cultura al currículum de dels infants i joves, familiaritzant-los amb la vida artística de la ciutat i garantint l’accés de nois i noies als equipaments culturals. El projecte treballa també, a través de l’art i la cultura, competències centrades en la socialització, la identitat cultural, la cultura mediàtica i la responsabilitat envers la natura i el medi ambient. L’objectiu de l’aprenentatge és que els estudiants aprenguin com a membres d’una comunitat i s’expressin de forma lliure i creativa.

El projecte va néixer com un programa de tres anys de durada, impulsat per la ciutat de Kuopio i la Junta Nacional d’Educació Finlandesa. Va finalitzar el 2009, però els Itineraris Culturals han passat a formar part del dia a dia de les escoles i de les institucions culturals de la ciutat. Actualment, hi formen part tots els nens i nenes de 7 als 16 anys de les escoles de Kuopio. Tots els anys, els alumnes visiten, com a mínim, una institució cultural o fan tallers dins l’escola, conduïts per artistes. El programa inclou 9 itineraris que cobreixen art, música i d’altres àrees culturals, d’acord amb els objectius curriculars de cada curs.

Les claus de l’èxit:

Són diversos els elements que han contribuït a fer d’aquesta iniciativa, un projecte d’ecosistema educatiu local:

  • Formació inicial per al professorat.

  • Coordinadors Culturals.

  • Materials d’aprenentatge innovadors.

  • Una porta d’entrada a una oferta cultural més àmplia.

  • Currículum integrador, a través de la cultura i de les arts.

Per a més informació: https://www.educacio360.cat/itineraris-culturals-kuopio-finlandia/