“L’alumne ha de percebre que l’escola ofereix un coneixement que dóna respostes a aquelles preguntes que es fa. Ha de divertir-se aprenent, no ha d’estar esperant que arribi el cap de setmana per divertir-se sinó que la setmana també ha de poder ser divertida. Ha d’aprendre coses que tinguin a veure amb el que aprenen els altres, perquè la millor manera d’aprendre és ensenyant algú altre.”

Jaume Funes (Psicòleg, educador i periodista)

Seminari de la Fundación Jaume Bofill (2014)