Per J. Oller, conferència invitada en els Seminaris temàtics d’aprofundiment sobre Personalització de l’aprenentatge del Laboratori de Transformació Educativa. Departament d’Educació.