Los y las estudiantes de CFGS de Sistemes Electrotècnics i Automatitzats, Automatització i Robòtica Industrial, Patronatge, Sistemes de Telecomunicació i Informàtics, Vestuari a mida i per Espectacles y Mecatrònica han cumplimentado el cuestionario Implica-te.