I Trobada sobre personalització de l’aprenentatge i processos d’innovació educativa

L’objectiu principal d’aquesta jornada va ser proporcionar un espai de trobada en el qual els professors i professores dels centres participants en la recerca “Aprendre amb Sentit: Estratègies, instruments i pràctiques de personalització de l’aprenentatge escolar” poguessin compartir i reflexionar conjuntament sobre les experiències d’innovació que porten o han dut a terme.

A més de compartir les fortaleses i les expectatives de millora de les experiències d’innovació, la trobada va tenir la finalitat de propiciar un context en el qual es pogués reflexionar sobre les principals dificultats que el professorat troba per a personalitzar els aprenentatges escolars, i explorar conjuntament algunes solucions per a superar-les.