El document Diversificació i inclusió a l’escola: com millorar l’atenció a les diversitats d’aprenentatge?,elaborat per la Fundació Jaume Bofill i publicat en novembre de 2020, sintetitza els resultats de l’informe Què funciona en educació? #15, de novembre de 2019, que inclou 15 revisions i metanàlisis, que cobreixen més de 700 estudis experimentals sobre els efectes de programes d’atenció a les necessitats educatives i de diversificació curricular. També inclou les idees principals del seminari celebrat amb professionals experts l’octubre de 2019 i l’aula oberta de novembre de 2019.

Descarrega el PDF