Les trajectòries personals d’aprenentatge, enteses com el conjunt d’aprenentatges que tenen el seu origen en els diferents contextos d’activitat pels que transiten les persones, són la principal via d’accés al coneixement en les societats actuals. Malgrat la multiplicació i la diversificació dels contextos d’activitat que intervenen en aquestes trajectòries, l’educació escolar té una importància decisiva en la seva configuració.

D’una banda, és un context específicament dissenyat o organitzat per oferir a tot l’alumnat les mateixes oportunitats i recursos per aprendre. D’altra banda, és l’únic espai institucional des del qual es pot ajudar a l’alumnat a connectar els aprenentatges que tenen el seu origen en diferents contextos d’activitat, a fer-se conscients de les seves particulars trajectòries personals d’aprenentatge, a revisar-les i, si s’escau, a reconfigurar-les i enriquir-les.

Això implica, però, posar el focus de l’acció educativa en les trajectòries personals d’aprenentatge, en les quals els aprenentatges escolars ocupen un lloc de primera importància, però en cap cas únic. En aquest canvi de focus el treball amb i a partir dels interessos de l’alumnat és un aspecte clau.

 

Referència

Coll, C. (2020). Interessos de l’alumnat i trajectòries personals d’aprenentatge. Conferència impartida en el curs Itinerari Justícia i equitat educatives. Recobrem-nos com a comunitat per permetre l’aprenentatge millor a tothom del ICE-UAB, el 15 de setembre.