Aquesta presentació realitzada pel Dr. César Coll, catedràtic de psicologia evolutiva i de l’educació de la Universitat de Barcelona, gira al voltant de la personalització de l’aprenentatge i l’ecosistema educatiu local, i planteja diferents aspectes relacionats amb aquest tema: el problema del sentit, la nova ecologia de l’aprenentatge i el repte de la personalització; els projectes educatius comunitaris com a possibilitat per a una educació distribuïda i interconnectada; i el paper de les administracions educatives locals en el desenvolupament d’aquests projectes.

Aquesta conferència es va realitzar  en el marc del XXXI Fòrum Local d’Educació dedicat a “L’ecosistema educatiu local com un espai de personalització de l’aprenentatge”.

Accedeix a el vídeo de la conferència aquí

Referencia

Coll, C. (2019). Personalització de l’aprenentatge i ecosistema educatiu local. Conferència impartida en el XXXI Fòrum Local d’Educació. L’ecosistema educatiu local: un espai de personalització de l’aprenentatge. Barcelona, 12 de desembre de 2019.