Article: Repensar els horaris escolars: repensar la forma d’entendre l’educació dins i fora de l’horari lectiu

//Article: Repensar els horaris escolars: repensar la forma d’entendre l’educació dins i fora de l’horari lectiu

https://bit.ly/2omEN9P

Buscar una major qualitat de l’entorn d’aprenentatge requereix un replantejament dels horaris lectius dins i fora del centre. Tot i això per garantir l’educació integral, l’equitat i el benestar dels infants i adolescents.

Aquest article, escrit per Sílvia Lombarte, emfatitza la importància de connectar l’escola amb el seu entorn. Per això és necessari integrar activitats no lectives dins el projecte educatiu de centre amb l’objectiu de complementar el currículum, desenvolupar altres capacitats en els infants. Una altra acció clau implica la flexibilització i personalització dels horaris. És molt important també el treball en xarxa entre els recursos educatius de l’entorn i les escoles per millorar l’optimització dels recursos.
Amb tot, els nous horaris aporten a la comunitat i el municipi en el sentit de garantir tots els temps educatius de qualitat, planificar una personalització de l’aprenentatge segons les necessitats dels nois i noies més vulnerables, afavorir la capacitat d’elecció infants i famílies, la cohesió social i la convivència.

Sílvia Lombarte és cap del Departament d’Educació de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, ha participat en l’elaboració de la proposta d’Educació Alhora, Fundació Jaume Bofill.

https://www.fbofill.cat/educacio-lhora