Taula rodona 3. Reflexió de l’alumnat sobre el procés d’aprenentatge i sobre si mateixos com a aprenents

El focus principal d’aquesta taula rodona és la reflexió dels alumnes i les alumnes sobre els seus processos d’aprenentatge i sobre si mateixos com a aprenents. Les diverses estratègies que el professorat engega per promoure aquests processos de reflexió tenen la potencialitat de contribuir al fet que l’alumnat atribueixi un sentit i un valor personal als seus aprenentatges, almenys, de quatre maneres. Més concretament, aquesta reflexió pot ser un mitjà perquè els estudiants: 1) identifiquin, elaborin i re-construeixin els seus propis interessos i objectius d’aprenentatge; 2) identifiquin i connectin experiències d’aprenentatge que han tingut lloc en diferents moments i contextos (escolars i no escolars); 3) prenguin decisions conscients i informades sobre què, com, quan, on, o amb qui volen aprendre; i 4) estableixin vincles entre les seves experiències d’aprenentatge passades, presents i futures, la qual cosa contribueix a la reconstrucció de les seves identitats com a aprenentes

Reflexión del alumnado sobre el proceso de aprendizaje y sobre sí mismos como aprendices 

Equip de recerca “Aprender con sentido”

Presentació

La reflexión sobre los procesos de aprendizaje como estrategia de personalización

IES Miguel Catalán

Presentació

Sin muros: aportaciones a la reflexión del alumnado sobre sus procesos de aprendizaje y sobre sí mismos como aprendices

Colegio Montserrat FUHEM

Presentació

Aprendemos haciendo y reflexionando sobre lo que hacemos

Escola Riera de Ribes

Presentació

Para más informaciónContacta con nosotros

Bienvenido a BLE (Bridging Learning Experiences)

[contact-form-7 id=”1999″ title=”Formulario pie página”]