Taula rodona 2. Connexió entre experiències d’aprenentatge escolars i no escolars.

El focus principal d’aquesta taula són les estratègies que ajuden a l’alumnat a connectar les experiències d’aprenentatge que tenen en diferents contextos, tant dins com fora dels centres educatius. Convertir aquestes experiències en objecte d’anàlisi, reflexió i valoració crítica des dels centres d’educació formal contribueix al fet que l’alumnat pugui dotar de major sentit i valor personal al que aprenen en el context escolar. Entre les estratègies emprades als centres educatius amb la finalitat de facilitar, promoure i potenciar la connexió entre les experiències d’aprenentatge de l’alumnat cal esmentar les següents. 1) identificar experiències d’aprenentatge significatives para per a l’alumnat que tenen el seu origen fora del context escolar i connectar-les amb els aprenentatges escolars; 2) promoure l’aprenentatge de continguts culturalment sensibles i/o vinculats a activitats habituals de l’alumnat; i 3) incorporar i aprofitar els recursos i oportunitats per aprendre disponibles en l’entorn comunitari i a la xarxa.

Presentació: La conexión entre experiencias de aprendizaje

Centre:  Equip GRINTIE

Presentació

Presentació: Conectar experiencias de aprendizaje originadas en momentos y lugares distintos

Centre: Institut Quatre Cantons

Presentació

Presentació: Conexión entre experiencias de aprendizaje escolares y no escolares

Centre:  INS Josep Vallverdú -Les Borges Blanques

Presentació

Presentació: La conexión de experiencias de aprendizaje

Centre: Institut CalGravat

Presentació