Un Edcamp Online es una trobada amb persones de la comunitat educativa amb ganes d’aprendre, compartir entre iguals i fer xarxa en format digital. Aquesta infografia ofereix eines que t’ajudaran a dissenyar i posar en marxa un Edcamp

Descarrega l’infografia