L’avaluació formativa, com i quant millora els aprenentatges de l’alumnat?

//L’avaluació formativa, com i quant millora els aprenentatges de l’alumnat?

 

De quina avaluació parlem?

L’avaluació formativa és aquella que es planteja com un recurs d’aprenentatge i que té per objectiu millorar l’adquisició de coneixements i habilitats i incrementar la motivació de l’alumnat. Aquesta avaluació acompanya el procés d’aprenentatge a través del feedback continuat i la comunicació, tot donant orientacions per millorar els resultats i les competències A més del docent, també pot participar-hi el propi alumne (autoavaluació) i els seus companys (coavaluació).

L’avaluació formativa es diferencia, doncs, de l’avaluació sumatòria o final, que té lloc un cop es tanca una unitat, un semestre o un curs i té per objectiu certificar l’assoliment d’un cert nivell d’aprenentatge, i de l’avaluació estandarditzada, que té per objectiu comparar el grau de rendiment o coneixements de l’alumnat entre classes, escoles o territoris.

Aquest document, publicat el 2020, sintetitza els resultats de l’opuscle Què funciona en educació? #9 de la Fundació Jaume Bofill, de maig de 2018, basats en l’anàlisi de 9 revisions sistemàtiques i 5 estudis experimentals. Els resultats s’enfoquen principalment en l’educació primària i secundària. També inclou les idees principals del seminari de debat amb professionals experts celebrat al desembre de 2017.

Descarrega el document en PDF

 

2021-02-08T23:42:08+00:00julio 27th, 2020|Tags: , , |