Aquesta presentació en format powerpoint realitzada per Mireia Mas, cap de projectes a la Fundació Jaume Bofill, explica què és un Centre Educatiu amb mirada 360. Aquest document s’emmarca dins la proposta Educació 360, que és una iniciativa educativa, social i política que entén la comunitat i el municipi com un ecosistema educatiu local, capaç de connectar els aprenentatges que és produeixen en tots els temps i espais de la vida de les persones. Aquest plantejament vincula l’escola, les famílies i tots els agents i recursos de la comunitat, vetllant per garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats.

Descàrrega el PDF