Aquesta guia representa una eina per potenciar la importància de la reflexió en els projectes d’aprenentatge servei. Aquest recurs educatiu ha estat dissenyat per Marta Ballvé Martró junt al Centre Promotor d’Aprenentatge Servei (https://aprenentatgeservei.cat/) i ofereix algunes pistes sobre quins poden ser els moments del projecte d’aprenentatge servei en què convé crear espais de reflexió, quins són els agents de reflexió, quins lligams es poden establir amb l’avaluació dels projectes, quins recursos permeten potenciar espais de reflexió, entre d’altres.
L’aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo. Aquesta metodologia dona protagonisme a infants i joves i fomenta la seva participació dins la comunitat.

Enllaç a el text complet: https://aprenentatgeservei.cat/wp-content/uploads/guies/aps_reflexio.pdf

Sobre l’autora:
Marta Ballvé Martró és biòloga, professora de Secundària al Col·legi Mare de Déu dels Àngels de Barcelona i membre del seminari de formació de formadors d’APS a l’ICE de la Universitat de Barcelona.